Oběti obchodu s chudobou, matky samoživitelky a další lidé v bytové nouzi postupně zabydlují všech 14 sociálních bytů, které se Chomutovu podařilo letos vykoupit. Od ledna mají být obsazené všechny. Město je vykoupilo od soukromých vlastníků s pomocí evropských dotací.

Nově získané byty jsou rozeseté v panelácích napříč sídlišti od Březenecké po Písečnou. Přidělovány jsou lidem v tíživé sociální situaci, kteří nemají jiné řešení. „Vybíráme na základě základních ukazatelů, kdy známe věk členů rodiny, že jsou na sociálních dávkách a matka je například těhotná. Neznáme ale jejich jména ani příběh,“ nastínil náměstek primátora David Dinda (Nový sever). Jak dodal, při výběru hraje velkou roli doporučení odboru sociálních věcí.

„Jako první jsme řešili situaci maminky s maličkým dítětem, která bydlela u kamaráda, neměla byt ani peníze na kauci, nikomu ale nic nedlužila a byla doporučena na první místo,“ uvedl pro představu náměstek. Typickými žadateli jsou nezřídka až třígenerační rodiny. „Dost často se jedná o rodiče, případně i s dítětem, které už je samo rodič,“ dodal.

V pomyslné frontě čekatelů má město na 240 lidí. Podle jeho vedení se ale nejedná o reálné číslo, protože se někteří nechávají pouze zaregistrovat a později nespolupracují. Naráží také na vyloženě odmítavé reakce, když nabízí sociální byt v konkrétní lokalitě.

„Říkají sice, že jsou v nouzi a opuštění, když jim ale chceme pomoct a nabídneme na přechodnou dobu sociální byt, řeknou 'tam nejdu',“ podivil se druhý náměstek primátora Milan Märc (Nový sever), který má na starosti sociální oblast. „Pak tedy zřejmě nejsou v krizi, protože kdybych byl v krizi, vezmu jakoukoli postel,“ zdůraznil.

K těm, kteří nabídku odmítnou, bude město přistupovat přísně, aby tak působilo výchovně i na ostatní. „Jestliže odmítnou, máme místo v azylovém domě,“ zdůraznil Märc. Druhou šanci, že by mohli obývat sociální byt, nedostanou.

Byty jen pro místní

Sociální byty Chomutov vykupuje, aby sloužily výhradně místním. „Není to tak, že máme otevřenou náruč a všichni nebozí občané z jiných měst se budou stahovat k nám. Hlídáme to,“ upozornil náměstek Dinda. Výjimkou jsou jen případy, kdy mají žadatelé prokazatelné vazby k Chomutovu.

Chomutov měl do loňského roku pouze 12 sociálních bytů, letos vykoupil 14 dalších díky 7,5 milionu z evropských zdrojů, sám doplatil deset procent nákladů. Ve vykupování chce pokračovat.

„Zastupitelstvem máme schváleno, že těchto bytů bude padesát,“ potvrdil primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Máme signál, že se budou začátkem roku vyhlašovat další dotační výzvy, kterých samozřejmě budeme chtít využít. Zkušenosti už máme, tak by nám to mohlo jít snáze než ostatním městům,“ věří.

Podle vládní Agentury pro sociální začleňování je Chomutov vůbec prvním městem v Česku, které začalo s výkupem bytů od soukromníků. Ocenila také přehledné webové stránky, prostřednictvím kterých mohli vlastníci nabízet byty.