Základní umělecká škola Klementa Slavického pořádá od pondělí 10. do pátku 14. července sochařské sympozium s názvem Kamenné tváře. Jak napovídá, bude hrát na sympoziu hlavní roli kámen, v tomto případě se bude tesat do pískovce.

Sympozium proběhne v areálu zahrad Františkánského kláštera, umělci začnou tvořit každý den od deseti hodin.