Celkem je možné uzavírat sňatky v šestnácti termínech, ten první se koná 12. ledna a vede ho zastupitelka Jana Dimunová. Až do června je vypsán každý měsíc jeden termín. V červnu je možné uzavřít sňatek 8. a 22. den v měsíci. Dva termíny vypsalo město i pro červenec, srpen a také září.

Kdo si chce počkat na oddání přímo starostou města, měl by pomýšlet na uzavření sňatku v měsíci únoru a září.