Za mizejícími zbytky sněhu naopak vyrazila babička s vnoučaty, kteří zamířili na bývalý fotbalový stadion v centru Chomutova. Vnučka se usadila na bílé ploše a hrála si tam s kbelíkem a lopatkou podobně jako by šlo o pískoviště.

Kupy sněhu jsou také v centru Kadaně, kde je pro lidi bezpečnější pohybovat se dál od domů. Ze střech se sesouvá ztěžklý sníh, na což upozorňují cedule a bezpečnostní pásky.