Naměřené hodnoty ale prokázaly, že k překročení imisních limitů nedošlo ani jednou. Limit pro polétavý prach (PM10) činí 50 mikrogramů na metr krychlový.

K měření v okolí obce dochází pravidelně několikrát během roku. Je tomu tak kvůli blízkosti povrchových dolů, které způsobují vyšší prašnost a zhoršují kvalitu ovzduší. Vyšší koncentrace prachových částic poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Dokonce může způsobit i rakovinu plic.