Hnutí Nový sever chce jednat o smazání dluhu hokejových Pirátů vůči městu. Na pondělním zasedání zastupitelstva má v plánu předložit návrh smlouvy o reklamě, který nabízí škrtnutí půjčky ve výši 12,5 milionů korun, výměnou za propagaci města. Tu, kterou poskytuje už nyní například v televizi či na ledové ploše stadionu.

Snaha vyměnit dluh za reklamu se nelíbí zastupitelům PRO Chomutov. „Z hnutí se otevřeně stal jakýsi B tým hokejového klubu, který chce vytáhnout miliony korun z města," kritizuje jménem stranického klubu Marian Bystroň. „Alarmující je rovněž bezprecedentní střet zájmů zastupitelů Davida Dindy a Stanislava Mikšovice, srovnatelný snad jen s pronájmem Kamencového jezera bývalému zastupiteli Zdeňku Fojtíkovi. Pan David Dinda je výkonným ředitelem a pan Stanislav Mikšovic obchodním ředitelem klubu Piráti Chomutov. Nabízí se zcela legitimní otázka - budou tito zastupitelé rozhodovat o zájmu města, nebo o zájmu svého chlebodárce, který je ocení za to, že přinesli peníze do klubu?" dodává.

Předkladatelem návrhu je zastupitel Stanislav Mikšovic. „Reagujeme tím na situaci, která nastala v létě, kdy klub žádal o systémovou finanční podporu, ze které se tehdy kompromisním řešením stala půjčka," vysvětlil důvody jeho sepsání Mikšovic.

Pohledávka Pirátů vůči městu vznikla v červnu. Původně hokejový klub žádal o mimořádnou dotaci pro hokej ve výši 12,5 milionu, zastupitelé však odhlasovali jen stejně vysokou půjčku. Splatná má být v polovině příštího roku.

Podle něj by mělo dojít k vzájemnému započtení pohledávek klubu a města. Tedy více než dvanácti milionů korun vůči propagaci, kterou hokejový klub poskytuje už nyní.

Návrh se nezaobírá jen situací hokejového klubu. Stejné řešení hnutí navrhuje i v případě fotbalového klubu, který má dlouhodobě ekonomické potíže.

Dalším bodem návrhu, který má být projednáván na zastupitelstvu, je údajně také možnost poskytnutí dalších 20 milionů korun hokejovému klubu. A to za příští reklamu.

„Nedůstojné vydírání města ze strany klubu tak pokračuje. Po výhrůžkách s prodejem extraligy je tu po několika měsících další nehorázná nabídka," ostře kritizuje Marian Bystroň. „Klub zastupitelů PRO Chomutov trvá na tom, aby obchodní společnost Piráti splatila městu dluh tak, jak její zástupci při jednání o půjčce slíbili. Nákup reklamy za desítky milionů korun nemá pro město žádný přínos a Chomutovu budou tyto prostředky chybět při údržbě majetku města," míní.

Tato tvrdá slova Mikšovic rezolutně odmítá. „Absolutně odmítáme, že bychom kohokoliv vydírali. Takové vyjádření je pro nás daleko za akceptovatelnou hranou politické komunikace," vyjádřil se pro Chomutovský deník. „Na rozdíl od zastupitelů PRO Chomutov se snažíme hledat smysluplné a dlouhodobě udržitelné řešení, aby v Chomutově obecně fungoval sport na nejvyšší úrovni a abychom byli schopní efektivně využívat nadstandardní sportovní infrastrukturu, kterou se v našem městě v minulosti podařilo vybudovat," dodává.

Návrh hnutí bude projednáván na pondělním zasedání zastupitelstva.