Nedostalo se ani na program

Abychom byli přesní, nehlasovalo se přímo o snížení daně. Šlo jen o návrh zařadit takový bod do programu. Přednesla ho Marie Kindermannová (Nespokojení občané!). „Využila jsem příležitosti, že Nový Sever má ve svém programu právě tento stěžejní bod a jeho kandidáti jsou členy zastupitelstva,“ vysvětlila. „Proběhlo hlasování, a musím konstatovat, že o nezdar se postarali právě dva kandidáti, pan Märc a pan Mikšovic. K tomu, aby můj návrh prošel, scházely totiž právě dva hlasy.“

Návrh bez přípravy

Zmínění zastupitelé vysvětlují svůj postoj tím, že návrh byl předložený v nevhodnou dobu a hlavně bez přípravy.

„Ano, na první pohled se to zdá jako rozpor a ta otázka je na místě,“ přiznává Milan Märc, „ale o tak zásadní věci by mělo rozhodovat už nové zastupitelstvo. A to po pečlivé přípravě a seriózní rozpravě nad rozpočítaným návrhem. Protože je to na jedné straně úleva pro lidi, na straně druhé zátěž pro rozpočet města.“

Obdobně reagoval na dotaz Chomutovského deníku Stanislav Mikšovic. „Návrh nebyl vůbec připravený. Paní Kindermannová nedala žádný písemný materiál, ze kterého bychom vyčetli, jak chce koeficient snížit a co to bude znamenat pro rozpočet města.“

Daně, koeficienty, miliony…

Pravda je, že navrhnout snížení daně z nemovitosti jen tak od stolu není zrovna šťastné. Daň z nemovitosti ovlivňují dva městské koeficienty a hýbat s nimi znamená hýbat s miliony, možná desítkami milionů, v rozpočtu města.

V současné době vybere město na dani z nemovitosti zhruba 64 milionů korun. Základ násobí jednak velikostní a druhak místní koeficient.

První koeficient, takzvaný velikostní (podle velikosti města), má Chomutov pro majitele bytů nastavený na 4,5. Tedy na svém maximu. Lze ho snížit na hodnotu 4 či 3,5.

Druhý, takzvaný místní koeficient, zavedlo město od roku 2013 a daň z nemovitosti zdvojnásobuje (podle zákona je možné ji až zpětinásobit). Největší ránu nová vyhláška znamenala pro majitele bytů. Zvýšil si jim první násobek a nově zavedl tento nový, takže letos lidé platili třeba za byt 3+1 místo šesti stovek šestnáct set.

Vyhláška, která upravuje daň z nemovitosti na další rok, se ovšem musí schválit vždy do konce září. Takže pokud by s ní přišel někdo z nového zastupitelstva, nová daň by byla platná až od roku 2016.

Proč ji zvyšovali?

Mimochodem, oba zmínění zastupitelé zvýšení daně schvalovali. „Sváděl jsem velký boj i sám se sebou,“ vrací se k tehdejšímu hlasování Märc. „Ani dnes svůj názor neměním. Kolegové z Nového Severu mají názor jiný, ale názorová shoda nebude vždy stoprocentní.“

Koeficient by se však podle něj dal upravit tak, aby nebyl pro občany tak nepřátelský. „A to je debata pro budoucí koalici, která bude muset řešit i celkový rozpočet obce,“ dodal.