Dílčí amnestii, kterou prezident republiky Václav Klaus vyhlásil k 20. výročí samostatnosti České republiky, vyvolává u většinové části domácí populace značnou nevoli. Jak ukázal exkluzivní bleskový průzkum společnosti SANEP, 81,9% domácí populace v souhrnu s prezidentskou amnestií nesouhlasí. Jako naprosto amorálním a nezodpovědné rozhodnutí, které legitimizuje i závažnou trestnou činnost a bude mít negativní dopad na celou společnost, vnímá Klausovu amnestii 40,7% veřejnosti. Dalších 20,3% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace je přesvědčeno, že amnestie pomůže korupčníkům napojeným na politické špičky. Názor, že prezidentská amnestie odlehčí soudům, pak sdílí pouze 6,1% dotázaných.