V Chomutově se zavírají první dvě mateřské školky, aniž by to bylo z nařízení krajských hygieniků. Nejsou v nich totiž pozitivně testovaní na koronavirus. Organizaci Mateřská škola Chomutov, která zastřešuje všech třináct školek ve městě, ale chybí více než třetina učitelek, a tak je přesouvá podle potřeby. S nedostatkem kuchařek pomáhají základní školy.

„Přišli jsme o spoustu lidí, protože marodí a nejde jen covid, další jsou v karanténě nebo zůstávají doma kvůli ošetřování člena rodiny. Z celkem 114 pedagogů nám jich chybí čtyřicet,“ popsala situaci zapříčiněnou hlavně epidemiologickou situací ředitelka organizace Eliška Smetanová. „Dostáváme ránu za ranou, snažíme se to ale ustát,“ doplnila.

Dočasným řešením je právě „přelévání“ učitelek tak, aby bylo postaráno o všechny děti napříč mateřinkami. „Proto jsme vybrali školky, kam teď dochází méně dětí a jejich učitele dočasně převedli,“ dodala ředitelka. Jedná se o Mateřskou školu Kvítek na sídlišti Písečná a mateřinku U Sluníčka v Alešově ulici, které tak budou od pondělí uzavřené. Tamní děti, budou moct docházet do nedalekých školek na sídlišti Zahradní a v ulici Blatenská, kde budou mít své třídy.

Kromě učitelů organizace postrádá i provozní personál. „Celkem máme 35 domovnic, dvanáct nám jich ale chybí, a dále 35 kuchařek, těch postrádáme čtrnáct,“ doplnila pro celkovou představu ředitelka. „Musím ale říct, že s tímto nám velmi pomáhají ředitelé základních škol, kteří nám tyto pracovníky půjčili,“ ocenila.

Také rodiče mohou přispět, aby organizace zůstala co nejdéle v chodu, pokud si nechají děti doma, jestliže tu možnost mají. V Chomutově je ve školkách zapsáno kolem 1200 dětí, aktuálně jich do nich dochází kolem 60 procent.

Z nařízení krajské hygienické stanice byla v Chomutově zatím uzavřená Mateřská škola Prokopova a do karantény poslala i dvě ze tříd v mateřince na Palackého ulici a další třídu v Mateřské škole Růžová. Ředitelka věří, že by se situace mohla zlepšit po podzimních prázdninách, kdy se začnou vracet první učitelky z karantény, 29. října se také otevře Mateřská škola Prokopova.

V Jirkově, kde všech devět mateřinek podobně jako v Chomutově zastřešuje jediná organizace, zatím její vedení žádnou nezavírá, i když i tam chybí více než třetina učitelek a čtvrtina dalšího personálu. Je to díky tomu, že do školek dochází pouze desetina dětí. "Většina rodičů si děti nechává doma, protože jsou na ošetřovném, nebo se při prvních projevech onemocnění rozhodli, že děti do školky nedají, aby nebyli ohroženi ostatní," podotkla ředitelka Ivana Šestáková. Celkem je jirkovských školkách zapsáno 620 dětí, momentálně jich dochází jen 64.

Z rozhodnutí krajské hygieny musela ve čtvrtek 22. října do karantény mateřinka Klubíčko. Bezproblémová situace je podle ředitelky ve vesnických školkách, které má organizace ve Vrskmani, Otvicích a Červeném Hrádku.