Jirkovská Školka Harmonie, kde vyučují děti s pomocí pokrokové metody Montessori, od února výrazně snižuje školné. Rodiče zaplatí o tisíce korun méně.

Čím to? Podařilo se totiž, aby byla zapsána do rejstříku škol s akreditací pod Ministerstvem školství a tělovýchovy. Pozitivním bodem této registrace je to, že školka může čerpat státní dotace na každé dítě, které ji navštěvuje. Školkovné se tak snižuje přibližně na polovinu.

„Výuka metodou Montessori, která je na Chomutovsku unikátní, se tím pádem stává dostupnou pro mnohem více dětí,“ s radostí oznámil Pavel Mert, ředitel marketingu společnosti Nelumbo. Právě ta Školku Harmonie zřídila.

Navštěvovat ji mohou děti již od 2,5 let. Dosud jejich rodiče měsíčně platili za celodenní docházku 5600 korun, od února to bude 3300 Kč. Stejně strmě kleslo školkovné i pro děti starší tří let. Zatím stojí jejich měsíční docházka 4300 Kč, od února bude o tisíc korun levnější. Otevřena je jedna třída, kam dochází dvanáct dětí.


Nová místa ve školce i škole


Nábor do další třídy školky bude probíhat v březnu. O něco dříve ovšem začnou zápisy do základní školy. Konat se budou 19. – 20. 1. na 3. ZŠ v Jirkově (více na www.skolkaharmonie.cz nebo tel.: 733 772 636). Školné je tisíc korun.


Harmonie v Otvicích


Původním záměrem bylo vystavět ekologickou budovu školky a školy Harmonie v Otvicích. Podle předpokladů budou postaveny do léta, takže by školáci začali nový školní rok v Otvicích. Aby tento fakt nepříznivě neovlivnil rozhodování rodičů, kteří si nemohou dovolit děti vozit do Otvic, bude ratolesti svážet školní autobus.

Montessori: představí ji na přednášce

Jedná se o unikátní a ve světě rozšířenou metodu, která využívá přirozenou a individuální schopnost dětí učit se. Jejich znalosti rozvíjejí učitelé díky speciálním postupům a učebním pomůckám, podporujícím samostatnost. Mezi základní pravidla patří svobodná volba a odpovědnost. Takový přístup je možný i díky mnohem menšímu počtu dětí, které připadají na jednoho učitele. Kdo se chce s metodou blíže seznámit, je zván na bezplatnou přednášku. Koná se 24. ledna v 16 hodin v budově Školky Harmonie ve Školní ulici 1727 v Jirkově (pod Domem dětí a mládeže Paraplíčko). Polovina míst je již obsazená, proto by si měli zájeci pro jistotu rezervovat místo na tel.: 733 772 636.