„Prohlašuji, že v současné době není proti Mateřské škole jako organizaci, ani proti žádnému z jejích odloučených pracovišť, tedy ani proti MŠ Stonožka, vedeno žádné trestní stíhání," ubezpečuje ředitelka mateřské školy Jitka Vlková. "Dále prohlašuji, že proti mé osobě, statutárnímu orgánu, není vedeno žádné trestní stíhání. Probíhá však šetření Policie ČR ve věci obvinění některých soukromých osob, ke kterému se blíže nemohu vyjadřovat," doplňuje ředitelka.

Vlková v prohlášení potvrzuje, že za dobu svého působení ve funkci nikdy nedostala ze strany rodičů žádnou stížnost na učitelky zaměstnané ve školce. Vyloučila také, že by ve Stonožce někdy došlo k protiprávnímu jednání. "Neděje se zde nic, co by negativně ovlivňovalo vzdělávání Vašich dětí. Všechny učitelky v MŠ Stonožka jsou kvalifikované zkušené profesionálky, které se věnují Vašim dětem podle jejich potřeb a zájmů, přistupují k nim individuálně, chovají se přívětivě. Potvrzují to osobní kontroly a hospitace, které jsem v MŠ Stonožka v minulém období provedla nejen já, ale i má zástupkyně," vzkazuje v prohlášení rodičům.

Vyšetřování policie nadále probíhá, dokud neskončí, nebude žádné další informace podávat ani školka, ani město.