Děti vyslovovaly svá přání a nápady, kterými by vylepšily vzhled obce nebo zpříjemnily život jejím obyvatelům, a bylo jich opravdu hodně! Děti z prvního stupně navrhovaly nová pískoviště, vysazení lesa, rozšíření parku, stavbu plaveckého bazénu či hokejového stadionu.

Na druhém stupni si žáci se zájmem vyslechli, jaké projekty bude obec v dohledné době realizovat, zaujal je plán na stavbu altánu, který bude sloužit v jarních měsících k výuce v přírodě. Velkou pozornost budily informace o stavbě víceúčelových hřišť. Žáci se zajímali i o stavbu in-line dráhy, o připravující se expozice nového muzea.

Jeden z žáků poukázal na možnost výměny stávajícího veřejného osvětlení za nové úspornější a zároveň navrhl, že může oslovit firmu zabývající se touto problematikou. „Jeho otec se tímto živí. Byl jsem ale mile překvapený, že se zmínil a nabídl jsem mu, aby se otec přišel informovat na stav osvětlení a nebál se přinést svou nabídku," prozradil starosta s tím, že chlapce zároveň pochválil za zájem o dění v obci.

Starosta závěrem požádal děti o pomoc při třídění odpadu z jednotlivých domácností a vysvětloval jim, proč se musí sešlapat plastové lahve. Nakonec se vedení obce domluvilo s chlapci z deváté a osmé třídy, že si autobusovou zastávku, kterou poničili, sami opraví.

Vedení obce se setkává s pedagogickým sborem a s dětmi z místní školy každoročně a způsobem, který je přiměřený jejich věku, seznamuje žáky s plány a výhledem obce do budoucna.