Chomutovští politici dostali vysvědčení jako ve škole, celkem v pěti předmětech.


Kultura


Jako první hodnotili mladí Chomutováci kulturní vyžití ve městě. To pro radní dopadlo celkem dobře, od sedmáků i deváťáků (jejich třída je na snímku vlevo) dostali za dva, tedy chvalitebně. „Líbí se mi v knihovně, jsou tam ochotní a když třeba potřebuji něco najít k referátu, vždycky mi pomůžou,“ pochválila jedna z dívek. Naopak podle spolužáků chybí ve městě další kino, samozřejmě nejlépe trojrozměrné. Jednoho ze žáků trápila protihluková vyhláška, která podle něj omezuje koncerty, i když on sám na noční akce nejspíše nechodí. Deváťáci si myslí, že kultury je ve městě dost, ale lidé nabídku příliš nevyužívají.


Sport


Nejlépe obstáli radní v hodnocení sportovního vyžití, dostali za jedna a za dva. Dětem se líbí, kolik sportu ve městě je a že mají možnost chodit do různých sportovních kroužků. Na druhou stranu by ocenily častější veřejné bruslení a nelíbilo se jim zarostlé hřiště na softbal. Jeden hoch také doporučil radním, ať dávají více peněz do malých sportů.


Životní prostředí


Životní prostředí ohodnotili shodně na tři. Zejména vadil nepořádek kolem popelnic a v ulicích, postěžovali si na městský park, který je podle dětí „divný“ a plný feťáků, nezamlouvají se jim ani psí výkaly na ulici. Navrhují častější vývoz popelnic nebo umístění kontejnerů pod zem.
Nejhůře dopadli radní v předmětu dopravní spojení. Schytali to za malé a přeplněné trolejbusy a autobusy, které podle dětí jezdí příliš dlouho po sobě. Postěžovaly si i na chování řidičů, kteří jim buď ujeli před nosem nebo je naopak nepropustili na zastávce z autobusu. Děti, které dojíždějí z obcí mimo Chomutov mají problém se dostat rychle domů, protože spoje tak často nejezdí. Neměnily by také každý rok jízdní řády a uvítaly více cyklostezek. Dvakrát za čtyři.


Pomoc škole


Naopak za pomoc škole dostali radní pochvalu, dětem se líbí nové hřiště před školou i opravená fontána.


Třídní důtky


Kromě známek se radním dostalo i důtek. Od sedmáků ji dostali za špatný stav nemocnice a podle dětí nepovedený obchodní dům Central, od deváťáků pak za „bezdomovce“, konkrétně za to, že postávají a obtěžují před obchody a za to, že by se jim měla dostat lepší péče. Z devítky také přišel hlas, aby radní zprůhlednili výběrová řízení.


Pochvaly


Mimořádnou pochvalu si vedení města odneslo za nově budovaný sportovní areál na Zadních Vinohradech a to shodně od obou skupin. Děti už se na jeho návštěvu těší.

Primátorka Řápková: U známek horších než je dvojka, budeme muset přitlačit

Chomutov – S vysvědčením jsme pochopitelně seznámili také vedení radnice. Co na známky řekla primátorka Ivana Řápková?

„Výsledky vysvědčení, které město dostalo, jsou velmi zajímavé. Určitě jsou dobrým podkladem pro další zamyšlení,“ reagovala na dvě vysvědčení od školáků, které ji Chomutovský deník předložil. „U těch známek horších než dvojka musíme, jak se říká, více zatlačit.“

Jak primátorka dodala, vedení radnice těší pochvala pro nově budovaný sportovně společenský areál v lokalitě bývalých kasáren. „Ten se staví především pro současné děti a jejich děti, protože bude sloužit do daleké budoucnosti,“ připomíná.

Třídní důtky už pochopitelně těší méně. Negativně žáci město hodnotí kvůli odpadkům. Přitom město každoročně vynakládá více a více prostředků na úklid. „Je dobře, že na tento nešvar upozorňují hlavně děti,“ říká primátorka Řápková. „Jednak si jistě uvědomují, že odpadky patří do košů a určitě k tomu budou vychovávat své děti.“ Připomínky k městské hromadné dopravě prý předá dopravnímu podniku s tím, že „se nad nimi jistě zamyslí“. „Mnohé nedostatky v počtu linek a jejich tras jsou však závislé hodně na financích a efektivitě jednotlivých linek,“ dodala k tomu.

Jak primátorka dodala, mnohé negativní připomínky či vysoké známky město příliš ovlivnit nemůže, i když se na první pohled zdá, že ano.

Na závěr pak první žena Chomutova žákům vysekla poklonu. „Musím školáky pochválit za to, že se dokázali zamyslet nad děním ve městě, zajímají se o něj a vyjádřili svůj názor,“ uvedla. (r)