Na interaktivní tabuli svítí titulek jednoho ze zpravodajských serverů. Zní dvojsmyslně: „Zraněnou dívku museli po pádu muže v pražském autobusu operovat“. Učitel českého jazyka Pavel Votruba se deváťáků ptá, co je na něm zvláštního a jak by se dal změnit. Žáci přemýšlejí, určují větné členy a dávají titulku „učesanější“ podobu.

Ve třídě je sedmnáct deváťáků, které co nevidět čekají přijímačky. V hodině zaměřené na procvičování probírají větnou skladbu. Atmosféra je uvolněná, učitel s dětmi diskutuje. Po chvíli jim rozdá tablety a otevře křídla tabule, kde jsou uchycené lístky s QR kódy. Jsou klíčem k úkolům čtyř obtížností. Žáci tak přistupují k tabuli, snímají je, v lavici pak řeší zadání a výsledek elektronicky odesílají učiteli. Několika z nich zakolísá připojení. Drobný problém je ale brzy vyřešený. Stačí vyjít na chodbu a signál je zpět.

ZŠ a MŠ Duhová cesta v Chomutově
Přijímačky běží. Víme, z jakých škol Chomutovska je žáci nejlépe zvládají

Jako první má zadání hotové čtrnáctiletá Barbora Kručková. Hlásí se na mosteckou hotelovku a sní o práci letušky či delegátky cestovní kanceláře. Z přijímací zkoušky z českého jazyka obavy nemá. Předpokládá, že ji zvládne se ctí. „Zkoušeli jsme si přijímačky nanečisto a měla jsem 40 bodů z 50,“ pochlubí se. „Co mi ale nejde, je matika. Doučuje mě jí teta,“ dodává.

Do Duhovky, která jakožto soukromá škola razí moderní metody výuky, dochází až v posledním roce. Od první třídy navštěvovala klasickou základní školu. Rozdíly vidí jasně. „Líbí se mi přístup zdejších učitelů, kteří jsou o hodně milejší a ochotnější. Když něco nevím, vysvětlí mi to. To hodně pomáhá,“ oceňuje. „Kdybych se obrátila na učitele v mé bývalé škole, hned by mě seřvali, že neumím,“ dodává.

Přijímací zkoušky z matematiky jsou noční můrou mnoha dětí. V přípravě mohou pomoci i příklady, které najdete v článku. Ilustrační snímek
Test k přijímačkám na střední školu: Vyzkoušejte si matematiku a český jazyk

Jako druhý dokončuje zadání čtrnáctiletý David Štěpán. Hlásí se na chomutovské gymnázium a počítá s tím, že následovat bude vysoká škola. Zatím nemá vyjasněno, která by to měla být. „Ještě nevím, co bych chtěl dělat jako dospělý, takže na gymplu budu mít čas se rozmyslet. Navíc je to dobrá škola,“ míní.

Aby u přijímacích zkoušek uspěl, chodí na přípravné hodiny organizované Duhovkou. Stejně jako Barbora má obavy spíše z matematiky. Ve škole se cítí dobře. „Ve třídách nás není moc a rozumíme si. Výuka tady není jen o tom, že nám učitel něco odvypráví, ale děláme různé aktivity, abychom se látku naučili. To se mi líbí,“ vyzdvihuje žák, který do školy chodí od první třídy.

Ilustrační foto
Obědy dále zdražují. Smažený sýr na Chomutovsku šplhá i ke 150 korunám

Podle češtináře Pavla Votruby jeho žáci dobře ovládají pravopis, horší je to ale s porozuměním textu. To je ovšem problém, o němž mluví velká část pedagogů a přisuzuje ho nedostatečnému čtení. V Duhovce se to snaží prolomit s pomocí čtenářských lekcí v hodinách literatury. „Nejsou to hodiny typu 'spisovatel se narodil, napsal, zemřel'. Snažíme se hodně číst a hodnotíme díla z různých úhlů pohledu,“ vysvětluje učitel.

Pro lepší zvládnutí přijímaček žákům také vštěpuje strategii čtení. „Učím je, aby si nejdříve přečetli otázky a teprve potom text. Anebo rychločtení, kdy si přečtou začátek a konec odstavce a můžou promyslet, o čem to tak může být,“ doplňuje Votruba.

Za úspěchem žáků v přijímacích testech vidí ředitelka školy Petra Jandová výběr učitelů, třídy s menším počtem žáků, přizpůsobení vyučování dětem tak, aby bylo co nejúčinnější a využívání moderních pedagogických metod. Učitel je spíše průvodcem než neotřesitelnou autoritou. Ve škole vládne přátelská nálada, která se odráží i na třídách. Děti si je mohou s pomocí rodičů vyzdobit podle svého přání a díky tomu k nim mají lepší vztah. Učí se například ve třídě, která je plná velkoplošných fotografií benátských kanálů a gondol, ve třídě věnované Praze, Sydney, cestě kolem světa či džungli.

Tudy povede zkratka z Březenecké do chomutovského zooparku.
Příjemná zkratka z Březenecké do zooparku. Chomutov propojí turistické stezky

Do Základní školy Duhová cesta dochází 320 žáků, v devátých třídách je jich 36. Děti Duhovky sklízejí úspěchy v nejrůznějších soutěžích. Páťák Jiří Chudý nedávno vyhrál okresní kolo matematické olympiády a další dva žáci získali druhé místo v soutěži Mladý ekonom Ústeckého kraje. V letech předchozích se sedmačka Tereza Vraná stala absolutní vítězkou celorepublikové matematické soutěže Pangea.

Co jde a nejde žákům Duhovky u přijímaček?

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

Český jazyk:

Skladba 71,47 %
Komunikace a sloh 67,95 %
Porozumění textu 60,84 %
Tvorba slov a slovní zásoba 56,96 %
Český pravopis 50,68 %
Tvarosloví 39,42 %

Matematika:

Číslo a početní operace, dělitelnost 66,67 %
Převody jednotek 54,33 %
Přímá, nepřímá úměrnost 49,62 %
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 48,46 %
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy 43,69 %
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice 40,05 %
Počítání s mnohočleny 33,19 %
Lineární rovnice, soustavy rovnic 8,97 %
Poměr, mapa 6,25 %
Výrazy s proměnnou 26,92 %

Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Mohlo by vás zajímat: Větší než jezero Most. Z dolu ČSA, který zasahuje na Chomutovsko, bude jezero

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová