Mimo jiné to znamená, že v období od 18. dubna do 4. května 2016 nebudou obsluhovány některé autobusové zastávky ve správním obvodě města Jirkova.

Jde o linky:

564 z Litvínova směr Chomutov - linka nebude obsluhovat zastávky Vysoká Pec, Drmaly, Červený Hrádek, Jirkov,,osada, Jirkov,,Červenohrádecká, Jirkov,,školky. Úsek Komořany Jirkov AN pojedou spoje po objízdné trase.

565 z Mostu směr Chomutov linka - nebude obsluhovat zastávku Ervěnice,záv.ČSA. 565 spoje jedoucí od Komořan směr Chomutov nebudou obsluhovat zastávky Vysoká Pec, Drmaly, Červený Hrádek, Jirkov,,osada, Jirkov,,Červenohrádecká. Úsek Komořany - Jirkov AN pojedou spoje po objízdné trase. Spoje začínající ve Vysoké Peci pojedou beze změny.