O rozšíření silnice I/13 mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří se mluví zhruba dvě desetiletí. Stejně tak o její přeložce, která má odklonit nápor dopravy z Černovic, Málkova a Zelené. Na stole bylo více variant, kudy silnici vést a jakým způsobem. V tomto týdnu na Ministerstvu dopravy padlo rozhodnutí o konkrétní trase přeložky. „Třináctka“ navíc bude čtyřproudá a se čtyřmi mimoúrovňovými křižovatkami.

„Centrální komise již rozhodla a to tak, že Ředitelství silnic a dálnic bude pokračovat v přípravě podle varianty G v trase čtyři se dvěma pruhy v každém směru,“ potvrdil mluvčí Ministerstva dopravy Martin Brychta. „Odhadované náklady této varianty jsou zhruba čtyři miliardy korun,“ doplnil.

Trasa, kterou povede čtyřproudá silnice I/13 mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří.Trasa, kterou povede čtyřproudá silnice I/13 mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří.Zdroj: ŘSD

Stavba je navržená ve dvou etapách. První se drží koridoru, silnice ale bude od konce plánovaného kláštereckého obchvatu po mimoúrovňovou křižovatku v Místě rozšířená do čtyřpruhového uspořádání. Ve druhé etapě se po více než osmi kilometrech odkloní a obloukem překoná železniční trať. Další necelé tři kilometry bude pokračovat přímým úsekem, na který naváže levotočivým obloukem a obejde tak obec Černovice jihovýchodním směrem. Na čtrnáctém kilometru překoná železniční trať estakádou a dále bude trasa pokračovat pravotočivým obloukem. Po patnácti kilometrech se napojí na současnou silnici I/13 před mostem přes přivaděč.

Takto vypadá expozice letecké historie po dvouletém policejním vyšetřování. Na snímku je předseda spolku Aero Archiv Jirkov Svatopluk Vyvážil.
Expozice vojenství v jízdárně na Červeném Hrádku definitivně končí

Plány na zkapacitnění silnice se rodily dlouho. Projekt se dostal do fáze technicko ekonomické studie už v roce 2004. Počítal se čtyřmi jízdními pruhy. Cena se ale Ministerstvu dopravy zdála vysoká, proto v roce 2016 vznikla nová studie takzvaného střídavého třípruhu. Po dalších dvou letech navázala další studie, která zkoumala technické, ekonomické a prostorové možnosti. Obsahovala i další varianty přeložky s trasováním a volbou kategorie komunikace. Týkaly se hlavně průtahu Černovicemi, Málkovem a Zelenou. V roce 2019 ministerstvo rozhodlo o zpracování čtvrté technicko – ekonomické studie. Její čistopis byl odevzdaný loni v září. Další postup byl závislý právě na vyhodnocení centrální komisí Ministerstva dopravy. To padlo před několika dny.

Podle plánů má stavba začít za šest let, silnice má být plně otevřená v roce 2031. „Byl bych rád, kdybych se toho dožil,“ přál by si starosta Málkova Josef Egermann. „V projektu je ´třináctka´ osmnáct let, už měla být hotová. Je to ostuda, protože se jedná o páteřní silnici a čtyřproud už tam měl být dávno,“ je přesvědčený.

Trasa, kterou povede čtyřproudá silnice I/13 mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří.Trasa, kterou povede čtyřproudá silnice I/13 mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří.Zdroj: ŘSD

„Třináctka“ propojuje hlavní podkrušnohorská města Karlovy Vary, Chomutov, Most a Teplice. Je také součástí mezinárodního evropského silničního tahu E 442. Tento úsek bude využíván i pro přivedení dopravy na budovanou dálnici D7 do Loun, Slaného a hlavního města Prahy nebo do Německa.

Po zkapacitnění trasy Chomutov – Klášterec nad Ohří dojde také na plánovaný klášterecký obchvat.

Stavba v datech
Délka hlavní trasy: 14 198 m
Mosty: na silnici I/13: 7, nad ní: 2
Křižovatky (mimoúrovňové): Kadaň, Nová Víska, Místo, Černovice