Vše se týká 15kilometrového úseku silnice I/13. Ten má pouze dva pruhy a je zahlcený dopravou, přičemž počty projíždějících aut stále stoupají. Silnice je problematická také na úrovni obcí Černovice, Málkova a Zelené, protože jimi prochází, což místním znemožňuje bezpečný pohyb. Lidé musí frekventovanou vozovku přebíhat, když se chtějí dostat do obchodu nebo odvést děti do školky. Přeložka má v této části silnici odvést stranou k hranicím dobývacího prostoru.

Nově je silnice navržená jako čtyřpruhová, s osmi mosty a se čtyřmi mimoúrovňovými křižovatkami na území Černovic, Místa, Nové Vísky a Kadaně. Podél silnice přibude také pět protihlukových stěn. Součástí návrhu jsou přeložky silnic první, druhé a třetí třídy. Podle plánů státního podniku Ředitelství silnic a dálnic má výstavba začít v roce 2028 a zprovoznění se plánuje v roce 2031.

Záměr byl posuzovaný z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Natura 2000, protože má stavba zasahovat do Evropsky významné lokality Černovice. Jedná se o zachovalý a chráněný „ostrov“ původních dubových porostů, na němž se vyskytuje největší brouk Evropy - roháč obecný.

„Lze konstatovat, že hodnocený záměr má mírně negativní vliv na celistvost a předmět ochrany Evropsky významné lokality Černovice. Spočívá v ohrožení části biotopu a ohrožení jedinců roháč obecný v období realizace akce a následném provozu,“ shrnul František Bárta, který je v oboru hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 autorizovaný odborník. Pro zmírnění navrhl opatření.

Nehoda kamionu na D7 nedaleko Chomutova u Nezabylic.
Na D7 u Chomutova havaroval kamion. U Nezabylic se převrátil na bok

Ve zjišťovacím řízení se vyjadřovala řada dalších stran. Připomínky měl odbor životního prostředí krajského úřadu, který požaduje, aby se dodržovalo několik opatření pro zmírnění ztrát roháče obecného. K nim patří umístění bariéry u hranice území, která zabrání, aby chráněný druh létal do silnice.

„Opatření má snížit usmrcování jedinců při následném provozu na komunikaci,“ osvětlila vedoucí odboru Irena Jeřábková. Kvůli dalším živočichům navrhla biokoridory mezi Zelenou a elektrárnou Prunéřov.Tudy povede nová trasa I/ 13.Tudy povede nová trasa I/ 13.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

Podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) bude dotčený také biotop 23 zvláště chráněných živočichů. „Významným zásahem bude realizace nových mostů, kdy bude docházet k zásahům do migračních koridorů pod nimi a v jejich nejbližším okolí,“ upozornil ředitel oblastní správy ČIŽP v Ústí nad Labem Pavel Grund. I tady tak bude nutné dočasně umístit zábrany.

Silnice I/13

Propojuje hlavní podkrušnohorská města Karlovy Vary, Chomutov, Most a Teplice. Je také součástí mezinárodního evropského silničního tahu E 442.

Tento úsek bude využívaný i pro přivedení dopravy na budovanou dálnici D7 do Loun, Slaného a Prahy nebo do Německa přes přechod Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku.

Tento přechod je napojený na německou komunikační síť a přes města Chemnitz a Leipzig také na německou dálniční síť, odkud lze pokračovat směrem na Hamburg, Porúří nebo do zemí Beneluxu.

Zdroj: ŘSD

Plány na zkapacitnění silnice existují nejméně od začátku milénia. Začátkem roku 2004 se projekt dostal do fáze technicko-ekonomické studie a sice pro směrově dělený čtyřpruh. Byla to ale drahá varianta. V roce 2016 tak vznikla nová studie takzvaného střídavého třípruhu a po dalších dvou letech ještě další studie, která prověřovala možnosti přeložky I/13 v několika variantách. O té, která se bude stavět, rozhodla Centrální komise Ministerstva dopravy v květnu 2019. Studie s upřesněním vedení trasy a jejím ekonomickým posouzením pak spatřila světlo světa v září 2021 a Centrální komise ji schválila v březnu 2022.

„Příprava pokračuje procesem územního plánování - zapracování trasy do příslušných územních plánů,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. „Začátkem března vydalo Ministerstvo životního prostředí závěr zjišťovacího řízení EIA, podle něhož bude nutné zpracovat dokumentaci EIA především s důrazem na oblasti obsažené v doručených vyjádřeních,“ doplnila.

Mohlo by vás zajímat: Konec Honeckerovy pomsty. Ústecký kraj podepsal smlouvu s RegioJetem

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura