Jak potvrdil ředitel strategie SD Vladimír Budinský, je to dobrá zpráva pro všechny zaměstnance společnosti. „Na výsledcích hospodaření jsou zaměstnanci zainteresováni, což jim zaručuje kolektivní smlouva v pohyblivé složce platu. Vzhledem k růstu zisku si tak přilepší,“ uvedl.

Rodiny horníků se mohou těšit na příjemnou dovolenou. Průměrná mzda pracovníků SD činila v loňském roce 30 976 korun, ve srovnání s rokem 2012 vrostla o 1,9 procenta. Havíři tak vysoce překročili celostátní průměr mzdy, který byl loni 25 884 korun.

Provozní zisk za loňský rok firmě meziročně vzrostl o 550 milionů korun. Zlepšené výsledky umožnila podle Budinského dokončená restrukturalizace společnosti, rozložená do dvou let.

V dolech Bílina a Tušimice horníci vytěžili loni 23,68 milionu tun hnědého uhlí, o rok dříve to bylo 22,79 milionu tun suroviny. Společnost pokrývá od roku 2011 více než polovinu trhu.

Severočeské doly Chomutov, které jsou součástí skupiny ČEZ, zaměstnávají ve dvou dolech 3257 lidí. V dceřiných společnostech pak pracuje dalších téměř 2000 osob. Většina uhlí z dolů SD končí v tepelných elektrárnách ČEZ. Firma nemá na rozdíl od konkurence potíže s územními limity těžby. Povolení k těžbě má do roku 2029, navíc uzavřela smlouvy s Mostem, Bílinou a Mariánskými Radčicemi o pokračování dobývání uhlí až do roku 2050.