Důvodem propouštění je podle člena představenstva SD Vladimíra Budinského zvyšování nákladů na energie a častější údržbu nerovnoměrně využívaného a více opotřebovávaného zařízení. Odboráři přičítají propouštění neúspěšným akvizicím skupiny v zahraničí. Masově vyjádřit nespokojenost se však zatím nechystají. „Rozhodlo se, že se náklady musí plošně snížit o 17 procent a nejjednodušší je ušetřit na lidech,“ řekl Šimon Vohar ze Severočeského sdružení odborových organizací důlního průmyslu. Organizační změna se týká zhruba šesti procent zaměstnanců SD (Doly Tušimice a Doly Bílina) a tří dceřiných firem: SD - Kolejová doprava, Prodeco a Revitrans.

Odboráři žádné demonstrace proti propouštění nechystají. „Lidi se bojí o práci, nejsou schopni svou nespokojenost nějak hromadně vyjádřit. Obracíme se na místní politiky,“ řekl Vohar.

Představenstvo společnosti Severočeské doly schválilo organizační změnu na konci srpna. Z propouštěných osob je přibližně čtvrtina techniků a tři čtvrtiny tvoří dělnické profese.

Severočeské doly loni hospodařily s provozním ziskem 5,1 miliardy korun, což bylo nejvíce od vzniku firmy v roce 1994. Za růstem zisku byla podle tehdejších slov Budinského dokončená restrukturalizace společnosti. „ČEZ se k nám chová jako ke kolonii, jenom nás pumpuje,“ míní Vohar. Podle něj selhala kontrolní role státu, jenž je majoritním vlastníkem energetické skupiny.

Severočeské doly zaměstnávaly ke konci roku ve dvou dolech 3257 lidí, v dceřiných společnostech dalších téměř 2000 osob. Většina uhlí z dolů SD končí v tepelných elektrárnách ČEZ.

Největší útlum hornictví postihl havíře v 90. letech, kdy na severozápadě Čech přišlo o práci na 30 tisíc horníků.

Propuštění zaměstnanci SD dostanou podle Budinského odstupné v souladu s kolektivní smlouvou. „Záleží pochopitelně na počtu odpracovaných let. Je to velmi individuální,“ upřesnil s tím, že část propuštěných splní podmínku pro odchod do důchodu či předčasného důchodu .

Jak potvrdila ředitelka chomutovského kontaktního pracoviště úřadu práce Dagmar Vlčková, do starobního důchodu může okamžitě odejít téměř 42 procent ze zhruba 120 lidí z Chomutovska, jichž se výpověď týká. „Zbytek bude muset zřejmě řešit svou situaci s pomocí úřadu práce. S vedením SD jednáme o pomoci, obdobně jako v případě firmy Kyocera z kadaňské průmyslové zóny Královský vrch, která už dříve oznámila propuštění 275 zaměstnanců. Nabízíme například vstup do projektu Restart na druhou v Ústeckém kraji a další rekvalifikační programy,“ uvedla. Velkou šancí na nové místo je podle ní průmyslová zóna Triangle na rozhraní Lounska, Chomutovska a Mostecka, kam míří několik zahraničních investorů. „Většina firem z Trianglu se představí na burze práce v Žatci 16. října,“ doplnila. Leták jsme proto předali vedení SD, aby o tom mohli své zaměstnance informovat,“ dodala Vlčková.

Na Chomutovsku nemělo na konci srpna práci 9 813 mužů a žen, kolem deseti tisíc nezaměstnaných eviduje úřad práce už delší dobu. Před rokem, tedy k 31. srpnu 2013, hledalo v regionu marně práci 10 384 lidí.