Snahou říci si více o tom, co se dělo v uplynulých čtyřiceti letech, bylo včerejší shromáždění v chomutovském parku. Na dvě stě místních, ale také německých rodáků přišlo zavzpomínat na evangelický kostel Gustava Adolfa, který stával před čtyřiceti lety přibližně tam, kde jsou dnes městské lázně. Ustoupit musel právě jim. Spolu s tímto kostelem si příchozí si připomněli dalších 39 sakrálních staveb, které byly na Chomutovsku za posledních čtyřicet let srovnány se zemí.

„Nechceme tu plakat nad něčím, co už nejde zvrátit," pronesla na shromáždění hlavní autorita evangelické církve. „Kostel sice už nestojí, přesto můžeme zapálit svíčky s tím, že máme nač navazovat. Nejde o hoře minulých let, ale o připomenutí si toho, co přesahuje naši křesťanskou existenci," věří.

Přítomní mohli přispět do sbírky za záchranu kostela sv. Václava ve Výsluní. Drobné vhazovali do kasičky v podobě kostela. Poté se přesunuli před městské lázně, kde za každý zničený kostel zapálili jednu svíčku.

Paradoxem je, že i lázním hrozí, že budou zbourány.