Vedení města, strážníků, dopravního podniku, technických služeb a úředníci magistrátu se budou i letos pravidelně setkávat s občany. „Čas i periodicita setkání zůstanou nezměněné. Veřejnosti otevřeme zasedací sál radnice a novinkou bude rozšíření tématu na problémy a podněty z celého města a ne již pouze jednotlivých lokalit, jako tomu bylo doposud," představil novou podobu setkávání primátor města Jan Mareš.

V Chomutově se setkání s občany konají již několik let a radnici přináší zpětnou vazbu od občanů, podněty pro zlepšení chodu města, ale i možnost vysvětlit plánované kroky a zodpovědět dotazy. „Podobná setkání začala v jednotlivých lokalitách města pořádat samostatně i městská policie s projektem Váš strážník. Odděleně jsme tak s občany řešili bezpečnostní problémy konkrétních míst," sdělil náměstek primátora a velitel městské policie Jan Řehák.

První setkání s občany celého města se bude konat ve čtvrtek 21. února od 16 hodin v zasedacím sále starobylé radnice na náměstí 1. máje.