Součástí programu byly přednášky Františka Brzáka, který přišel s tématem Za papoušky do Venezuely, a také veterinářů ze spolku Laguna, jenž se zaměřuje na pomoc papouškům v nouzi.

„Stáváš se navždy zodpovědný za to, cos k sobě připoutal,” připomíná spolek slovy slavného spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho. Ne každý chovatel se tím ale řídí, což dobře vědí právě odborníci z Laguny. Ti zajišťují nemocným papouškům odborné veterinární vyšetření a léčbu.

„Zabýváme se nejen jejich zdravotním, ale i psychickým stavem. Vyléčené papoušky postupně začleňujeme do skupin, případně do náhradní domácí péče,” uvedli veterináři Lubica Nečasová a Sebastian Franco, kteří se zúčastnili srazu ve Vysoké Peci. „Veškerou péči se snažíme řešit pozitivní motivací ve skupinových terapiích a formou zábavných her. Nešťastného papouška nelze léčit, proto je pro nás prioritní, aby všichni naši svěřenci žili spokojený život.”