Sestry a další nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří pracují bez odborného dohledu v nemocnicích Krajské zdravotní ve třísměnném nebo nepřetržitém režimu, mají v druhém pololetí letošního roku obdržet zvláštní příplatek 2 000 korun. Představenstvo společnosti Krajská zdravotní to odsouhlasilo na svém jednání 28. června s tím, že společnost získá finanční prostředky na tento příplatek z dotace Ministerstva zdravotnictví České republiky.

„Nelékařští zdravotničtí pracovníci v našich nemocnicích nový příplatek dostanou. Na základě dostupných informací připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci. Předpokládám, že prostředky získáme a následně je budeme rozdělovat jako zvláštní příplatek příslušným zaměstnancům,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

Datum ještě není

Termín, od něhož bude příplatek poskytován, není zatím konkrétně stanoven, závisí na termínu přiznání dotace. Vedení Krajské zdravotní předpokládá, že pokud bude administrace dotace trvat déle, bude příplatek vyplacen zpětně k 1. červenci 2017.