V podzimních dnech vyrazili cestovatelé z domova pro seniory v Kadani do Podkrušnohorského zooparku. A neodešli s prázdnou. S sebou si odnášeli certifikát o adoptivním rodičovství. Senioři spojili své finanční síly a stali se donátory kormorána velkého.

Senioři se především těší z toho, že si sice pořídili velké zvíře, nemusí po něm ale uklízet žádný nepořádek, ani ho složitě krmit.