Prvky včetně dopravy a montáže stály bezmála sto tisíc korun. „Na jejich pořízení přispěl padesátitisícový dar od společnosti Vršanská uhelná a. s. V té samé výši se podílela Vršanská i na výměně chytů a struktur v lezecké aréně," dodala místostarostka Dana Jurštaková.

Členové klubu seniorů v Jirkově podnikají řadu dalších akcí. V nedávné době navštívili Šumavu. V Klenčí pod Šerchovem pobývali celý týden. Věnovali se zde různým aktivitám. „Každý den začínali rozcvičkou a pak měli pokaždé nějaký program," prozradila Eva Dušková, referentka vztahů k veřejnosti městského úřadu v Jirkově.

Senioři v Jirkově se v klubu schází každý den a mají dopředu připravený program. Jedná se například o ruční práce, cvičení a podobně. V současné době se jich tu schází kolem osmdesáti. Převažují ženy, ale jsou tu i manželské páry. Místo v klubu ještě mají a tak rádi mezi sebou přivítají další své vrstevníky.