Organizátorem je město, které také celý projekt financuje. Cílem je zejména posílení mezigeneračních vztahů.

Témat bude dvanáct, od rodinných financí přes zajímavou fyziku a chemii až po neverbální komunikaci.

Semináře začnou v září, a to vždy každou druhou sobotu v měsíci. Zájemci se musí přihlásit nejpozději do konce května.

Detailní informace a přihláška jsou na webu města, v Turistickém informačním centru a také na sekretariátu kláštereckého gymnázia.