Ještě stále není povinné, aby každá obec svůj dvůr měla a územní plán pro obec Všestudy ani s jeho stavbou nepočítá. Nebylo by proto ani možné získat dotační titul, který by náklady na pořízení částečně ponížil.

Zároveň zastupitelé schválili nákup kontejneru, kam je možné třídit jedlé oleje z kuchyně.

(hun)