Investice si vyžádá 46,92 milionu korun, město ovšem zaplatí jen nepatrný zlomek této částky. „Příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR může dosáhnout až 42,83 milionu korun, což je 91 procent celkových nákladů. Peníze město získá na základě dokončení projektu a při splnění všech podmínek poskytovatele dotace, což si ověří kontrolou" uvedl vedoucí odboru investic, rozvoje a majetku města chomutovského magistrátu Petr Chytra.

Sdružení čtyř firem

Chomutovští radní vyhlásili výběrové řízení na rekultivaci a odplynění bývalé městské skládky komunálního odpadu už loni, letos v lednu ale soutěž zrušili. Někteří účastníci se totiž odvolali, a nebylo tak možné práce stihnout v požadovaném čase.
V opakované soutěži zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou Společnost skládka Chomutov, která je sdružením firem Silnice Group, Klement, DTS Vrbenský a Pastell.

Souhrn prací

Součástí rekultivace skládky je úprava jejího povrchu, rozvody sběrného potrubí bioplynu, čerpací stanice, technologie zabezpečující spalování bioplynu, pokládka izolační fólie, navezení a rozprostření podorniční vrstvy, navození a rozprostření ornice, osetí travním semenem a výsadba keřů a stromů. „V současné době je ukončeno více než 40 procent rozsahu veřejné zakázky," upřesnil Chytra.

Sanace území

Město jako provozovatel skládky směsného odpadu muselo podle platné legislativy po ukončení její činnosti přistoupit k zahlazení skládkování rekultivací. „Musíme také následně provádět údržbu travnatých ploch a monitorovat výrony bioplynů," doplnil Chytra.

Historie skládky

Skládka ukončila činnost na konci loňského roku. V posledních zhruba patnácti letech se zde směl ukládat jen inertní materiál, tedy zejména stavební odpady. Původně skládka sloužila i pro ukládání komunálního odpadu. Skládku provozují Technické služby města Chomutova. „Pro občany se rekultivací skládky nic nemění. Stavební odpad mohou i nadále přivážet na překladiště v Pražské ulici. Zvýšila se jen cena za tunu odpadu, od ledna jej totiž technika musí převážet na jiná úložiště," vysvětlil Chytra.
Komunální odpad vozy technických služeb svážejí také do areálu v Pražské ulici, kde jej zpracuje lis. Kontejnery se slisovaným odpadem pak najatá firma vozí na tušimickou skládku.