Bude se dokončovat rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Práce budou zahájeny v Blatenské ulici, kde dojde ke zúžení jízdních pruhů a provoz bude řídit semafor. V průběhu prací bude také uzavřen provoz v křižovatce ulic Šafaříkova/Jiráskova.