Vybrány byly vysokokmenné druhy, které nasazují na korunu ve dvou metrech. „Lidé tak budou moci sad využívat k procházkám a odpočinku," vysvětlila místostarostka Jirkova Dana Jurštaková. Na jaře již zbývá jen plochu osít trávou, která ze sadu dotvoří kout vybízející k procházkám, piknikům a relaxaci.

K obnově sadu město přistoupilo, kvůli stáří původních stromů. V roce 2009 se vykácelo všech 359 stromů, poté se půda nechala odpočívat, aby opět načerpala potřebné živiny.

Obnova hrušňového sadu stála město přibližně tři miliony korun. Podle dostupných informací byl místní sad zřejmě největším dosud zachovaným sadem koporeček na Mostecku a Chomutovsku, kde se původně tato stará odrůda pěstovala. Zabíral plochu 5,8 hektaru.

Cílem obnovy je tento sad zachovat pro další generace a vytvořit klidovou zónu. Návštěvníci se budou moci prostřednictvím informační tabule seznámit s historií Koporečské hrušně a ovocnářstvím, které k našemu kraji patří.

Hrušeň koporečka je druh pozdní zimní máslovky, která byla vypěstována v obci Koporeč u Mostu v severních Čechách někdy kolem roku 1785. Zvláštností této odrůdy byla sklizeň, kdy se sklízely ještě tvrdé a nedobré hrušky, které po uložení do sklepa došly chutě a změkly. Koporečská hrušeň se vyvážela do Prahy, do Německa a severských zemí. V Petrohradě se balila dokonce po jedné do hedvábných papírů a draho prodávala.