Zaječice a čápi. Patří k sobě jako rodní sourozenci. Před třiceti lety tady opeření krasavci našli letní domov a od té doby je jejich instinkt neomylně přivádí každé jaro. Pro obec se stali koloritem, pýchou i raritou.

První hnízdo si čápi v Zaječicích vystavěli již v roce 1984. Pro svůj ptačí příbytek si vybrali sloup elektrického vedení. „Když tenkrát odletěli, tak se hnízdo odstranilo a naproti přes silnici byl postaven nový sloup. To kdyby čápi přiletěli znovu," vzpomíná starosta Václav Hora.

Čápi další rok skutečně dorazili, stavba sloupu byla ovšem zbytečná. „Oni ho úplně ignorovali a zahnízdili opět na elektrice," směje se starosta a po chvilce dodává, „úspěšně jsme je přestěhovali až o deset let později, když se prováděla rekonstrukce elektrického vedení. Na nové se jim nejdříve nechtělo, naštěstí se ale nakonec umoudřili."

To, že si čápů v Zaječicích opravdu považují dokazuje i fakt, že se zvažovalo jejich umístění na obecní znak. „Měli jsme to v plánu, ale nakonec to nějak nevyšlo. To ale neznamená, že na ně nejsme pyšní. Mají například své pevné místo v naší kronice, kde se lze dočíst kdy přiletěli, kolik mladých vyvedli, a spoustu dalších věcí," vypočítává Hora.

Čápi ovšem nejsou v malé vísce jen tak pro parádu. Mezi jejími obyvateli se traduje, že zvěstují příchod jara. „Je to tak. Každý rok je dychtivě vyhlížíme, protože víme, že s nimi přichází teplo," potvrzuje jedna ze starousedlíků paní Jaroslava Trubačová, „je moc hezké, že tady jsou. Vždyť kde se mohou pochlubit něčím takovým."