Kdo chtěl vidět zámek Červený hrádek a jeho okolí ze zajímavého úhlu, nejspíš v nedávné minulosti využil možnost brázdit hladinu zámeckého rybníku na pramici. Letos se zájemcům otevřou romantické výhledy, aniž by se museli chopit vesel. Břeh pod jižním křídlem zámku a nejbližší ze tří malých ostrůvků na rybníku totiž překlene lávka.

„Město chce zvýšit atraktivitu lokality a umožnit návštěvníkům zámku a jeho okolí zažít něco nového, vidět nová zákoutí," řekla k záměru mluvčí jirkovské radnice Eva Dušková. „Budou se tam například moci fotit novomanželé, nejen ale oni. Lávka bude volně přístupná pro každého, stejně jako park," dodala.

Lávka bude dvanáct a půl metru dlouhá a 1,8 metru široká. Povede ze zadní asfaltové cesty pod zámkem na ostrůvek. Vyrobena bude ze dřeva, přičemž by měla mít historizující podobu. První lávky totiž byly na rybníku už počátkem 19. století. „Vystavět je nechala Gabriela RottenhanováBuquoyová v rámci rozsáhlých úprav parku, které probíhaly zejména po roce 1830. Původně tedy mohly být klasicistní, empírové," odhaduje Michal Bečvář, který se zabývá historií Jirkova. Lávky ale mohly být podle jeho slov často přestavovány, například kvůli bezpečnostním důvodům, protože dřevěné konstrukce vydrží jen po omezené období. „Kolem roku 1850 už mohly být tvořeny v duchu romantismu," dodal. Sám pamatuje na torzo jedné z lávek, které definitivně zmizelo v polovině sedmdesátých let minulého století.

Lávka bude instalována v rámci investiční akce, která by podle předpokladů měla vyjít na 481 tisíc korun, včetně dalších úprav. Reálná cena bude ale známa až po skončení výběrového řízení, zatím se jedná jen o návrh.

Město už má zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

Stavba lávky není jedinou příjemnou změnou v okolí zámku. Upraven byl také zámecký park, který je prořezaný a cestičky s novými obrubníky a odvodněním. Dále má město záměr zrestaurovat sloup se sochou Panny Marie Neposkvrněné nad rybníkem na Červeném hrádku či koupit dům č. p. 2.