Začátek pstruhové sezony ale neznamená, že se smějí lovit všechny druhy ryb. Například lipan podhorní, ostroretka stěhovavá, parma obecná a podoustev říční jsou na pstruhových revírech hájeny až do 15. června.