Ryby měří kolem třiceti centimetrů, pro mnohé rybáře jsou vítaným úlovkem. Řeka pod největší severočeskou přehradou je kvůli pstruhům vyhlášená, „duháků“ se v ní během roku nachytají tisíce.

Rybáři chomutovské organizace se starají o revír těsně pod hrází, za číňovským jezem začíná hájemství Žateckých. Právě pro ně přivezlo speciální nákladní auto vybavené okysličovanými nádržemi s vodou metráky pstruhů ze sádek z východních Čech k číňovskému jezu u Stranné. Rybáři je přendavají do nafukovacího člunu, která má místo dna síť. Ryby jsou tak ve vodě. Jakmile je plný, Alois Jurkovič a Martin Zima do něj usedají a postupně z něj ryby nabírají podběrákem a vypouštějí do řeky. Rybáře čeká několikakilometrová cesta do Žatce. „Je to takhle lepší. Kdybychom neměli člun, tak ryby vysadíme jen tam, kam může zajet auto. Takhle je rovnoměrně rozprostřeme po celém našem pstruhovém revíru na řece,“ vysvětluje Zima.

Letos poprvé vysazovali rybáři mezi Nechranicemi a Žatcem mírové „duháky“ v dubnu před zahájením sezony na pstruhových revírech. „V sezoně je vysazujeme každý měsíc. Tedy od dubna do listopadu,“ připomíná Jurkovič.

Pstruh duhový je označován za „komerční“ rybu, vysazuje se už v mírové délce. Jeho generační ryby se chovají uměle, proces rozmnožování a následný odchov není tak náročný. Rybáři si mnohem častěji odnášejí od vody právě „duháky“ než původního pstruha v českých řekách – „potočáka“. Umělý odchov pstruha obecného potočního je komplikovanější.

Rybářské organizace se snaží podporovat jeho populaci různými způsoby. Mezi sportovními rybáři je ceněný víc. „Potočáky chováme na potoku Liboc, což je přítok Ohře. Na jaře tam vysazujeme plůdek, na podzim ryby slovujeme a vysazujeme do Ohře. K chovu pstruhů využíváme i tu část Liboce ve vojenském prostoru v Doupovských horách,“ popisuje Alois Jurkovič. Takto vysazení pstruzi obecní mají délku 10 až 15 centimetrů. Oproti „duhákům“ se v Ohři u Žatce ale „potočáci“ i přirozeně vytírají. V roce 2020 si rybáři na revírech Severočeského územního svazu ponechali 4 808 kusů pstruha obecného o váze 2 502 kg. Pstruha duhového si vzali 18 072 kusů o celkové váze 8 165 kg.