Růže, trvalky a popínavky, plazící se do výšky po sloupcích. Také nově vysazené stromy namísto těch, které vykácejí, a nové trávníky, kolem nichž se povinou mlatové cestičky. Chomutovský park T. G. Masaryka dostane ještě do konce roku novou podobu, která bude stejným dílem krásná jako důstojná.

„Chomutováci změnu určitě poznají. Původní štěrkové chodníky, betonové a kamenné obruby nahradí chodníky s mlatovým povrchem. Zmizí také šest základových betonových patek, nové budou lavičky, odpadkové koše," uvedla Marcela Kukiová z úseku veřejných zakázek magistrátu.

PARK LETOS, TRÁVNÍK NA JAŘE

Síť cest zůstane podle informací radnice zachována, jen se rozšíří hlavní nástup do parku, který bude stejně jako Masarykova socha nově nasvícen. Park obkrouží tvarovaný živý plot.

Proměnami parku se budou moci obyvatelé města kochat ještě letos, výjimkou jsou jen nové travnaté plochy. „Trávník můžeme nechat vysadit až po první seči, takže k jeho předání dojde příští rok na jaře," podotkla Kukiová.

NÁVRH PARKU, který oslovil Chomutovany nejvíc, se brzy promění ve skutečnost.Zdroj: Vizualizace (MCH)

PODLE PŘÁNÍ CHOMUTOVANŮ

Pro nový vzhled parku hlasovali sami Chomutované, kteří dali přednost takzvané variantě B. Ta se architektonicky zaměřuje na rekonstrukci plochy a obnovy zeleně, oproti variantě A, která by byla se svou obnovou původního historického parku ze začátku dvacátého století náročnější na provedení.

OPRAVY CHODNÍKŮ BEZ VĚTŠÍCH UZAVÍREK

Na zakázce na obnovu parku zhruba za 6,8 milionu korun začne vítězná firma, kterou má být litoměřická Gardenline, pracovat na začátku školního roku. „Teď běží lhůta pro odvolání proti výsledku výběrového řízení, která končí 19. srpna, následně vyzveme vítěze k podepsání smlouvy o dílo a ihned se začne v parku pracovat," řekla Kukiová s tím, že práce poté zaberou devatenáct týdnů.

Rušno bude na podzim i v okolí parku, kde město naplánovalo opravu chodníků za zhruba 5,4 milionu korun. „Celkově se tak část města v okolí parku výrazně změní. S žádnými velkými uzavírkami kvůli rekonstrukcím nicméně nepočítáme," ujistila pracovnice magistrátu.