Podobu, kterou na konci listopadu schválili radní, včera odhlasovali krajští zastupitelé. Schodek ve výši 1,027 miliardy bude pokryt z prostředků ušetřených v minulých letech a z úvěrů. Uvedl to radní pro ekonomiku Ladislav Drlý (KSČM). Upozornil také, že kvůli krytí možných rizik je v rozpočtu rezerva zhruba 250 milionů korun.

Rizika? Výběr daní a evropské dotace

Mezi předpokládanými riziky Drlý jmenoval například výši daňových příjmů, jejichž vývoj v příštím roce lze jen těžko odhadovat. Zmínil i financování zařízení sociální péče, na které přispívá stát. Zatím není jasné, kolik peněz jim pro rok 2014 přidělí.

Za rizikové označil i investiční akce financované z evropských peněz. Kraj se s dotačním úřadem ROP Severozápad dohaduje o proplacení zhruba 120 milionů korun. „Jsou to peníze, o kterých ROP tvrdí, že jsme je použili nesprávně, a penalizace za chyby, kterých jsme se údajně při financování akcí dopustili. My tvrdíme, že k těm pochybením nedošlo, a pokud ano, tak ne v takové míře, v jaké jsou uplatňovány sankce. Budeme se bránit u ministerstva financí, případně u soudu," řekl Drlý.

Hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) uvedl, že rozpočet kraje vychází z možností, které kraj má. „Požadavky jednotlivých odborů ale byly mnohem vyšší, takže se muselo dojít k nějakému kompromisu," řekl.

Rozpočet je úsporný, méně peněz než v loňském roce půjde například do oprav silnic druhé a třetí třídy, které spravuje kraj. „V plánu na příští rok na tuto údržbu máme částku 25 milionů korun, což odpovídá pouze drobným opravám. V minulosti jsme do silnic investovali na opravy částku cca 100 milionů korun," sdělil Drlý. V závěru letošního roku podle něj kraj získal ze Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci 45 milionů, použije je především na opravu silnic třetí třídy. Do příštího roku je to podle něj určitá výhoda.

Obchvat Chomutov: Vyjde dotace?

Největšími investicemi kraje by měly být v roce 2014 velké dopravní stavby, na které chce kraj získat dotace z Regionálního operačního programu Severozápad. S prostředky na jejich předfinancování v rozpočtu počítá. Patří mezi ně například dlouho připravovaný obchvat Roudnice nad Labem či obchvat Chomutova.

Ten byl měl ulevit hlavně Zadním Vinohradům, povede totiž odbočkou ze silnice I/7, pak mezi Bandou a Otvicemi a napojí se na silnici I/13 zhruba u areálu dopravního podniku. Na trase by měly vzniknout dva kruhové objezdy.