Pokračující přeměna kulturního domu na multifunkční kulturní centrum. To je největší investiční akce příštího roku v Klášterci nad Ohří, s níž počítá schválený rozpočet na příští rok. Sestavený je jako schodkový, kdy celkový objem příjmů dosahuje 250 milionů korun a výdaje 374 milionů. Rozdíl město dorovná z finančních přebytků z let minulých. „Zůstatky na účtech města jsou zhruba 200 milionů korun, takže to, že zapojujeme úspory 125 milionů, je v podstatě ještě velmi opatrné,“ zkonstatovala vedoucí finančního odboru na klášterecké radnici Veronika Dlouhá.

Stejně jako všechna města a obce také Klášterec nad Ohří se nejvíc potýkal s příjmovou stránkou rozpočtu, která je nejasná. Stále není zřejmý dopad daňového balíčku pro rok 2021. „Odhadnout příjmy je teď věštění z křišťálové koule. Nicméně rozpočet je navržen velmi opatrně. Když se podíváme, jak navrhuje příjmovou část Českomoravská konfederace odborových svazů a ministerstvo financí, jsme s naším příjmovým odhadem někde uprostřed,“ uvedl starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd (Strana soukromníků).

Nejisté příjmy

„Propad daňových příjmů by měl být podle odhadů zhruba 15 procent oproti roku 2019. Zatím máme připravený prostor pro propad na daních zhruba 8 až 9 procent. Může to být méně i více, to je v tuto chvíli těžké odhadnout,“ doplnil starosta.

Podle vedoucí finančního odboru jsou rozpočtovány všechny investiční akce, které jsou rozjeté a na něž má město dotace. Největší investiční akcí příštího roku bude pokračující přestavba kulturního domu v multifunkční kulturní centrum za 150 milionů korun. Celkové náklady dosahují 180 milionů. „V roce 2021 dojde k závěrečné fázi rekonstrukce. Budou se dokončovat práce na exteriéru této pasivní budovy a kompletně se vybaví interiéry. Do prostor se zároveň přestěhuje městská knihovna ze společenského domu Panorama,“ přiblížila mluvčí radnice Adéla Václavíková. Práce by měly skončit na podzim.

Další investice

Dále Klášterečtí počítají s 25 miliony na přípravu technické a dopravní infrastruktury v Ciboušovské ulici, kde město rozdělilo 26 parcel pro výstavbu rodinných domů. Půjde o vybudování komunikace, parkoviště, kontejnerového stání na separovaný odpad a inženýrských sítí. Město lokalitu připravuje, protože vnímalo poptávku ze strany místních, případně chce přilákat nové obyvatele města. Osmnáct parcel už je rezervovaných. Příprava pozemků má skončit v srpnu.

Mezi plánovanými investičním akcemi je také vybudování cyklostezky Ohře za 2,5 milionu korun a cyklostezky Petlérská za 7 milionů. Obě jsou podpořené dotacemi, a to 3,8 a téměř 2 miliony korun. Stezky jsou plánované v návaznosti na cyklogenerel města, které každý rok pokračuje v budování sítě pro cyklisty ve městě i okolí.