Městskou kasou v novém roce proteče 621 milionů korun, kdy zhruba třetina půjde na investiční akce. To je ve srovnání s uplynulým rokem velký skok. „Je to markantní rozdíl. V roce 2022 šlo o zhruba 100 milionů a teď více než 200,“ uvedl starosta Kadaně Jan Losenický. „Objem rozpočtu je vyšší, protože jsme v uplynulých letech šetřili na velké investice, které nás čekají v tomto a případně dalších letech. Chtěli bychom začít stavět domov se zvláštním režimem a přestavět Slovan,“ doplnil. Na oboje má město stranou 50 milionů korun. Jsou pro první rok výstavby.

Přestaví komplex Labyrint

Domov se zvláštním režimem má vyrůst díky přestavbě komplexu Labyrint nedaleko nemocnice. Jeho posláním bude nabízet pobytové služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, například Alzheimerovy choroby nebo jiného druhu demence. Do stavby se ale město pustí pouze v případě, že získá dotaci, která by měla tvořit kolem 80 procent celkových nákladů.

„Ty dosahují zhruba 90 milionů korun. Podmínkou dotace je, že stavba musí být do 24 měsíců dokončená,“ podotkl vedoucí odboru výstavby Karel Bazalka.

Byty pro mladé

Vůbec největší investiční akcí, na niž se město chystalo v uplynulých letech, je však přestavba komplexu Slovan ze sedmdesátých let na byty, které nebudou mít status „sociální“. Sloužit mají širokému spektru místních lidí, především pak mladším ročníkům. Objekt stojí uprostřed problémového sídliště „bé“, ve kterém by následně mělo dojít ke změně skladby obyvatel a celkovému zklidnění. Náklady jsou odhadované na 180 milionů.

„Také u Slovanu budeme hledat dotaci, ale nechceme na ní být závislí,“ podotkl starosta Losenický. Město by mohlo uspět v kategorii zelených úspor, které lze vázat k zateplení, rekuperaci a zelené střeše.

Umělý slalomový kanál

Další investiční akcí za zhruba 20 milionů korun bude vybudování umělého slalomového kanálu tak, aby splňoval normy pro závodění.

Právě kvůli porci velkých investičních akcí je rozpočet Kadaně výrazně schodkový. Deficit dosahuje 169 milionů, krytý bude financemi uspořenými v předešlých letech.

Díru v rozpočtu se vedení města nesnažilo zalátat například tím, že by zvýšilo poplatek za odpad. Ten zůstává na dvou stech korunách za osobu a rok. Město k němu došlo s pomocí motivací občanů, které vedlo k lepšímu třídění. A úspěšně.

Ilustrační snímek.
Sídliště, silnice a jezero. Na Chomutovsku se proinvestují stovky milionů

„V číslech se to opravdu projevuje, v prvních devíti měsících roku 2022 jsme šli s produkcí komunálního a velkoobjemového odpadu výrazně níže,“ vyzdvihl starosta. „Bylo ho jen 2500 tun oproti 3200 tunám roku předešlého,“ doplnil o přesná čísla.

Na výsledek měla vliv také změna, která se týká přistavování velkoobjemových kontejnerů. Město změnilo systém tak, aby ho už nemohly zneužívat firmy, které se chtěly vyhnout placení skládkovného. Nádoby na daných místech stojí jen půl hodiny a následně s nimi řidiči přejíždějí na další místa podle předem daného rozpisu. Důsledně také kontrolují, co v kontejnerech končí.