Koaliční dohoda byla jiná. Kdy došlo k takto zásadnímu obratu a vy jste se dozvěděla, že jste horkou kandidátkou na starostku?
Koalice byla na začátku rychle dohodnutá. Je pravda, že se potom objevila nějaká nedorozumění a přerušila se jednání, ale následně jsme se víceméně vrátili k původní koalici. Jen se přehodily posty. O tom, že bych se měla stát starostkou, se začalo jednat teprve minulý týden v pátek. Já se to dozvěděla v neděli a rozhodla jsem se, že do toho půjdu, i když jsem původně ty ambice neměla. Nepočítala jsem s tím. Vzhledem k tomu, jak jsme jako ODS ve volbách dopadli, jsem si myslela, že budeme mít v koalici jen radní. Potom tu byla varianta, že bych zpočátku starostovi a místostarostovi pomáhala a zaučila je jako neuvolněná místostarostka. Nakonec se to změnilo a byla jsem oslovena, jestli bych nevzala starostku.

close info Zdroj: Deník zoom_in S nabídkou přišlo hnutí ANO?
Ano.

Neobáváte se rozkolu? Lídr ANO přišel o své výsadní postavení a byl nahrazený jiným členem, který se nakonec stal druhým místostarostou.
Chtěla jsem vědět, jestli koalice bude pevná a soudržná, bylo mi řečeno, že ano. To byl můj požadavek. Věděla jsem, že budu horké želízko mezi novými členy vedení, nechtěla jsem jít do něčeho, kde by bylo od začátku jasné, že to ztroskotá. Ostatní partneři mi ale přislíbili, že mě podpoří. Chtěli někoho, kdo už na té radnici byl.

Nově vznikající místo druhého místostarosty byla původně odůvodněné tím, že jste měla být přibrána vy jako nejzkušenější politička. Ten důvod ale pominul, proč má Jirkov přesto platit druhého místostarostu?
Ano, důvod nepřetrvává, protože mě nikdo zaučovat nemusí. Z povolebního vyjednávání jednotlivých politických stran ale vyplynuly nové úkoly, na které se Jirkov zaměří. Jde o potřeby, po nichž občané stále častěji volají. Například řešení problematiky sídlišť – sídliště se za poslední léta natolik změnila, že je nutné se víc zaměřit na potřeby jejich obyvatel, aby se jim usnadnil život. Dále řešení energetické situace spojené s prudkým nárůstem cen elektřiny. Proto vznikla potřeba přibrat dalšího místostarostu. Úkolem uvolněného místostarosty bude především práce v terénu. Bude tu hlavně pro obyvatele sídlišť, kde vznikají nejrůznější problémy, které vyžadují spíše osobní přístup. Neuvolněný místostarosta se bude kromě jiného zabývat hledáním úspor i cest směřujících k alternativní energetice – fotovoltaické články na střechách zdejších domovů pro seniory, tepelná čerpadla pro další objekty města a podobně.

Jaké jsou hlavní společné cíle koalice?
Naše společné cíle jsou věci, které jsou rozdělané. Jedná se o veškeré projekty, které se týkají komunikací, parkovišť anebo i historické maringotky Karla Kludského. V tom všem chci pokračovat. Neumím si představit, že bychom teď například zastavili vše, co se týká maringotky. Řešíme například i propojení cyklostezky u hasičské zbrojnice, což bude drahá záležitost, která zasáhne do koryta řeky. Je to ale hezký počin, který propojí centrum s parkem, bude to krásná procházka kolem vody. Jsou to věci, které byly sporné a kritizované s tím, že jde údajně o zbytečně vyhozené peníze. Už ale máme projekt a stavební povolení, vidím v tom všechen ten čas a peníze, takže by byla škoda to zastavit.