Zdroj: DeníkCo starost o hrad obsahuje?
Obsahuje spoustu úkolů, povinností a minimum radostí si myslím. Jedná se o klasickou údržbu jako je sekání travnatých ploch, zamezování náletům a uklízení odpadků po návštěvnících, ať přijdou v otevírací dobu, nebo se tam dobývají mimo ni. To je taková běžná činnost během celého roku. Tím, že jsme navíc vlastníkem hradu, jsou na nás také opravy, shánění peněz na ně a jednání s památkáři.

Co se vám na hradě podařilo opravit a na čem budete pracovat dále?
V loňském roce jsme opravili nároží parkánové hradby u vstupu do hradu. Při pohledu z mostu byla ve zdi na pravé straně velká trhlina a hrozilo, že celý roh odpadne do údolí. To se nám podařilo opravit, i když to byl běh na dlouhou trať. Nejdříve jsme museli odkoupit od soukromého vlastníka restauraci, která s tímto místem přímo sousedí, to stálo nějakého čtvrt milionu korun. Následně vypracovat projekt, sehnat peníze a opravit to. Náklady dosáhly 1,2 milionu korun. Celé to byla otázka zhruba tří let. Mezi tím samozřejmě vznikly další problémy. Na hradě je stále co dělat, takže zpracováváme projekt na opravu malé věže, kde se zbortila část klenby. Zatím je provizorně zajištěná. Projekt by měl být zpracovaný během léta, pak začne kolečko stavební úřad, památkáři a tak dále. Pokud to vše zvládneme papírově, mohli bychom v lednu žádat o peníze.

S předešlými opravami také pomohly nějaké dotace, nebo jste je platili z obecního?
Podařilo se nám sehnat dotaci 450 tisíc, zbytek šel z obecního rozpočtu. S financováním pomohly i peníze, které v průběhu roku vybereme na vstupném. Ročně hrad navštíví kolem 10 tisíc návštěvníků, když není epidemie. To znamená, že v průměru můžeme získávat 400 tisíc korun za rok. Po odečtení provozních nákladů zbyde nějakých 300 tisíc, které dáme zpátky do hradu. Bylo by potřeba, aby těch peněz bylo násobně více.

Chomutovská a jirkovská sídliště.
OBRAZEM: Lety nad Chomutovem: Poznáváte svůj dům?

Podle vašich slov to vypadá, že hlavně zachraňujete, co je v havarijním stavu. Máte nějaký časový výhled, ve kterém by se daly dohnat všechny resty?
Myslím si, že rozpad zříceniny hradu je takový, že ho s našimi prostředky a schopnostmi nedokážeme zastavit. Naším úkolem je co nejvíce ho oddalovat a zabránit největším problémům, po nichž by nebylo návratu.

Budete na Hasištejně i letos pořádat Fesťáček pod hradbami?
Budeme. Jedná se o dvanáctý ročník, konat se bude v sobotu 14. srpna na nádvoří hradu. Pozvali jsme skupiny Veget, Taxmeni, Album, Tsunami, Nepřátelé rytmu a Maruška je pryč.

Hrad Hasištejn
Hrad byl založený začátkem 14. století. Rozšířil se především za Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic na počátku 16. století, kdy se stal jedním z center humanismu v Čechách. Byla tam založena jedna z největších knihoven v českých zemích. Dodnes se částečně dochoval středověký gotický palác se schodišťovou věží a kaplí a mladší pozdně gotický palác pod válcovou věží, která byla upravená na rozhlednu. Pod nádvořím se rozkládají rozsáhlé sklepy. Před hradem stojí volně přístupná předsunutá bašta.