Zdeněk Valenta (65 let)
je rodák z Března. Než se stal starostou, pracoval většinu života jako technik – naposledy šéfoval technickému oddělení v Pekárnách Chomutov a Žatec. Ve volném čase se rád věnuje zahrádce, jezdí na kole, prochází se, rybaří a sbírá houby. Má dvě děti a čtyři vnoučata.

Z vašich slov plyne, že je starostování skutečný zápřah. Litujete někdy, že jste se na to dal?
Nelituju ani minuty, že jsem do toho šel, ale tlačit dopředu obec této velikosti není žádná legrace. Chtěli jsme, aby ta obec někam šla. Jestli se to podařilo, to si musí zhodnotit každý sám. Vím, že se podařilo dostat do povědomí, že je Březno pěkné a je v něm vyžití. Jezdí nám sem lidé ze širokého okolí včetně měst na inline dráhu, cyklostezky, za zábavou pro děti i kulturním vyžitím.

Jak hodnotíte zdejší občanskou vybavenost?
Pro danou dobu je naprosto dostačující, s tím že obec do budoucna plánuje ještě kompletní rekonstrukci základní školy na náměstí, abychom ji po letech dostali pod jednu střechu. Dnes ji máme ve třech budovách, navštěvuje ji 170 žáků. Chceme budovu zrekonstruovat, vyhnat ji o patro výš a zajistit tak plnohodnotnou základní devítiletou školu včetně jídelny a kuchyně.

Zdroj: DeníkKdyž jsem nastupoval do funkce, měli jsme 1200 obyvatel, dnes jich je 1430, takže se rozrůstáme. Peníze, které jsme měli, jsme zužitkovali nákupem pozemků pro výstavbu rodinných domů, které bychom chtěli do deseti let zasíťovat a prodat. Celkem bychom mohli vyrůst na 1600 až 1700 obyvatel, kde osobně vidím strop, dál bych nešel. Tento počet obyvatel nám mimo jiné naplní i zmíněnou základní školu, která bude mít trvale 180 až 190 žáčků.

Když jste zmínil lokality pro výstavbu domků, kde budou a kolika parcelám území odpovídá?
Padesáti. Jde o území pod nádražím, které by mohlo být připravené možná do tří let, a u sušárny. Tam bych to viděl na deset let.

Zdroj: DeníkJaké jste si pro letošek naplánovali největší investiční akce?
Probíhá rekonstrukce ulice Zahradní včetně rozšíření parkovacích ploch a výměny veřejného osvětlení. Práce už jsme zahájili, je to investice za zhruba 8 milionů korun. Připravená je zmíněná rekonstrukce základní školy, která by měla být hotová přibližně za tři roky. Kvůli změně technických předpisů předěláváme technickou dokumentaci, poté proběhne výběrové řízení. Předpokládané náklady jsou 80 až 90 milionů korun. Ještě letos postavíme čističku odpadních vod v kempu ve Vikletiticích u Nechranické přehrady, který obec také vlastní. Čistírna pomalu dosluhuje, takže za 3,5 milionu stavíme novou. Už je vysoutěženo, stavět se začne letos po sezóně.

Všimla jsem si, že jste vedle parku a koupaliště postavili nový kulturní dům, už jste ho stačili otevřít?
Bohužel nás zastavil koronavirus. Budovu jsme převzali loni v říjnu, nemohli jsme ale slavnostně otevřít, to nás teprve čeká teď v červnu. Původně stál ve stejném místě starý kulturní dům, který byl ale v dezolátním stavu, takže byla nejlepší cesta zbořit ho a postavit nový. Mezi schvalovacím procesem a převzetím kulturního domu uběhly čtyři roky, což je při nákladech 105 milionů korun neuvěřitelný úspěch. Běžně něco takového trvá pět až osm let.

Stavěli jste s pomocí dotace?
Žádali jsme o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, ale nedali nám ji. Protože jsme pospíchali, šli jsme do toho sami. Někteří lidé to vidí jako megalomanství, měli by se na to ale dívat tak, že dostáváme peníze za vytěžený nerost a ten jsme využili pro stavbu kulturního domu. Mají ho z té „díry“ na uhlí, která je za obcí.

Tím se dostáváme opět k příjmům Března, které jsou díky těžbě pětinásobné oproti obcím se srovnatelným počtem obyvatel. V letošním roce se blíží 100 milionům korun, přesto jste si naplánovali schodek 61 milionů korun, což si ale zřejmě při vašich příjmech můžete dovolit. Jaké částky dosahují vaše volné finance?
Něco máme v rezervním fondu, něco v dluhopisech, něco u banky. Díky tomu, že kvalitně hospodaříme, máme aktivní dotační politiku a peníze nerozhazujeme, máme ušetřeno 230 milionů korun. Vždy jsem se k těm penězům choval, jako by nebyly, protože jednou se horní zákon může změnit a bude po penězích. Takže jsme alespoň něco nahospodařili a věřím, že prozatím i účelně nainvestovali.

Co vy osobně vnímáte jako největší úspěch?
Za jeden z největších úspěchů považuji to, že se nám podařilo získat stará kasárna v Nechranicích. Ministerstvo obrany nám je předalo z poloviny zdemolované, my je nechali zbourat a suť odvézt. Když následně přišla stavba dálnice, byli jsme dotázaní, jestli nepotřebujeme ornici. Řekl jsem, ať nám ji navezou do této oblasti. Výsledkem je, že je tam navezeno půl metru zeminy a ze zbořeniště se nám díky tomu podařilo udělat ornou půdu, která je dnes pronajatá sedlákovi. Tento úspěch nepřevyšuje ani nový kulturní dům.

Jak byste rád, aby byla obec navenek vnímána?
Jako klidné místo pro život a jedno z center cyklistiky, turistiky a rekreace.