Co říkáte na výsledek voleb v Chomutově? Překvapil vás něčím?
Výsledek voleb nelze komentovat jinak, než že je vyjádřením vůle voličů tohoto města. Jestli jsem překvapen? Ano jsem, protože výsledek ukazuje, že voliči se rozhodli podpořit kandidáty, kteří se v minulosti chovali nezodpovědně: neúčastnili se jednání zastupitelstva, byli vůči městu dlužníky, slibovali učinit něco, co již dávno bylo učiněno a podobně. Ale jak jsem již řekl: toto je vůle voličů a ta musí být pro každého politika posvátnou.

A co říkáte na výsledek vaší strany?
ODS ztratila více než polovinu mandátů. Je to závažná skutečnost, ze které budeme muset vyvodit konkrétní důsledky.

Jaké konkrétní?
ODS se samozřejmě bude věnovat otázce volební prohry a já osobně jsem připraven nést za tento neúspěch odpovědnost.

Co myslíte, že neúspěch způsobilo?
Předpokládám, že jedním z důvodů je velmi nízká účast voličů v těchto volbách. Zdá se, že někteří z našich příznivců zkrátka zůstali doma. Ale na bližší analýzu je brzy.

Jaká koalice by podle vás byla nejlepší pro vedení města?
Nejlepší bude jistě taková koalice, která dokáže zajistit maximální možnou míru kontinuity místní politiky. Máme zde celou řadu úkolů, které jsme začali řešit v minulém období, a ty je třeba dokončit. Proto je podle mě nutné, aby v čele města stála koalice, jejíž součástí bude ČSSD a ODS.

Situace se zatím vyvíjí jinak – umíte si představit ODS v opozici?
Mám velkou představivost, takže mi nedělá problém si představit cokoliv. Tedy i opoziční roli ODS v tomto městě. Pokud by to bylo prospěšné pro naše město či pro samotnou ODS, nevidím na této roli nic špatného.

Kdyby se vaše strana přeci jen měla stát součástí takové koalice, jaké požadavky byste měli vzhledem k výsledku?
Naším hlavním požadavkem bude právě nutnost dokončit započaté projekty. Je pro nás důležité, aby byly především dokončeny projekty v rámci IPRM, aby město i nadále pevně stálo za svými občany proti nepřizpůsobivým a aby i nadále hospodařilo rozumně a pokud možno bez dluhů.

A vy sami – jednáte s někým?
Vedeme jednání se všemi konstruktivními stranami, jejichž politika zaručuje prosazení našich politických cílů. Nebudeme jednat se stranami, jejichž jediným programem je destrukce a pomlouvání.