Granty byly vyhlášené ve třech oblastech – na podporu mladých talentů, na podporu talentovaných sportovců v individuálních sportech a na prevenci na školách. Drtivá většina žádostí ale směřovala do prvních dvou grantů, komise kvůli tomu dokonce musela přerozdělit peníze v jednotlivých kapitolách.

Dotací, vždy v řádu několika tisíc korun, se tak dočkalo na třicet dětí a mladých sportovců, ať už šlo o sólové tanečníky, lyžaře, krasobruslaře, střelce, cyklisty či kanoisty. Nejvyšší příspěvky na jednoho se pohybovaly na hranici dvaceti tisíc korun, nejnižší byly pět tisíc.

Smůlu měl jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku, který si sice také podal více žádostí, ale vyšla mu jen jedna. „Zbytek byl bohužel chybně podaný. Klub žádal na jednotlivé jezdkyně, které ale soutěží jako tým. To bylo proti pravidlům grantu, což také klub uznal,“ vysvětlil Jindřich Stádník, předseda komise pro podporu občanských aktivit, která granty přerozdělovala. Schvalovali je pak radní a zastupitelé.

Kromě sportovních talentů získala tři dotace také Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje, která za ně hodlá uspořádat tři různé preventivní akce – proti alkoholismu a kouření, proti šikaně a proti drogám.

Celkem komise vyhověla 32 žádostem, mezi které rozdělila 320 tisíc korun.