Ideu peněžité podpory objasnila jirkovská místostarostka Dana Jurštaková. „Individuální dotaci nabízíme třetím rokem. Zaměřujeme se na mladé lidi, kteří se věnují nepříliš preferovaným a malým sportům či uměleckým disciplínám a svůj talent cílevědomě rozvíjejí. Ať už jako jednotlivci či členové kolektivu. Chceme tak nadané děti motivovat, odměna jim náleží i za pozitivní reprezentaci našeho města," uvedla.

Na příspěvek mají nárok chlapci a dívky s trvalým pobytem v Jirkově, kteří v příštím roce nedosáhnou věkové hranice osmnácti let. Kromě rodičů mohou žádost o dotaci podat i zákonní zástupci či další dospělí, například trenér, cvičitel, učitel nebo ředitel školy. Nutné je použít předepsaný formulář a dodat povinné přílohy. Více informací se zájemci dozvědí na webových stránkách města www.jirkov.cz.

V loňském roce získala pět tisíc korun lyžařka Barbora Procházková, ve své disciplíně exceluje. „Žádosti zhodnotí a výši příspěvků určí komise," doplnila Jurštaková.