„Já šel o rok později,“ je často slyšet od žáků. Teď možná uslyšíte i větu opačnou: „Šel jsem o rok dříve.“

Jako všude jinde, tak i na Chomutovsku totiž můžou do první třídy nastoupit i pětileté děti. K zápisům do prvních tříd se zatím dostavily tři, i když statistiky jsou ještě neúplné. V Jirkově ještě děti nesečetli, v Kadani zápisy teprve budou.

Je ale pravděpodobné, že se ještě pár dětí najde. V Chomutově přivedli rodiče k zápisu dvě pětileté děti, v Klášterci nad Ohří jedno. Zatím ale není rozhodnuto, zda děti do první třídy nastoupí. Rodiče musí doložit, že je dítě k předčasnému vstupu do školy zralé.

K tomu potřebuje posudek lékaře a také zprávu z pedagogicko psychologické poradny. Pak záleží na škole, jestli dítě uzná za způsobilé k nástupu.

Dětská psycholožka a vedoucí pedagogicko – psychologické poradny v Kadani Tereza Beníšková nabádá při předčasných zápisech k opatrnosti. „Úžasné to je pro vyloženě extra nadané děti, těch je ale hodně málo, tak asi jedno procento. Pro ty ostatní to je naopak rizikové,“ říká autorka mnoha knížek o školní problematice. Varuje i před příliš ambiciózními rodiči, kteří mohou dítě přecenit.

Podle Beníškové je důležité, aby děti byly zralé ve všech oblastech. „Může třeba počítat do tisíce, ale nezaváže si tkaničku. V kolektivu, kde jsou třeba i o dva roky starších děti s odkladem, by bez sociální zralosti neobstálo,“ dodává.

Potvrzuje, že je potřeba stanovisko odborníka z poradny. Každý z rodičů by se tak měl s odborníky důkladně poradit, jestli dítě pošle do školy o rok dříve.