Uskutečnilo se zde finále Severočeské národní Rocknet ligy v boxu nejlepších dvojic v kategorii školní mládeže kadetů a juniorů ze severu Čech. Turnaje se zúčastnili závodníci z Chomutova, Duchcova, Ústí nad Labem, Mšeného-lázní nebo třeba České lípy.