Ještě v letošním roce radnice nechá vybudovat v Mládežnické ulici centrální parkoviště pro 73 aut. Stavba si vyžádá 5,5 milionu korun.

Výrazně pomůže dotace

Součástí prací budou také přeložky sítí, odvodnění, veřejná zeleň a osvětlení. Pěší se mohou těšit na opravu schodiště u přilehlého objektu, jehož součástí je i bezbariérový pojezd. K ochraně proti zlodějům či vandalům v areálu parkoviště napomohou dvě kamery, jež budou napojeny na monitorovací systém městské policie. Jirkov získá na výstavbu dotaci z Evropské unie v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Jirkova - Prostor k životu, a to ve výši 85 procent uznatelných nákladů.

„Není kam rozšiřovat"

Místostarostka Dana Jurštaková vysvětlila důvody, proč zastupitelé náročnou investicní akci podpořili. „Stávající parkoviště v okolních ulicích mezi domy a podél silnice už není kam rozšiřovat. Proto je třeba řešit situaci vybudováním nového, centrálního," uvedla.

V Mládežnické

Nové stání pro vozidla vznikne v prostoru mezi dvěma sídlištními bloky, v nevyužívané a v současné době keři a náletovými dřevinami zarostlé ploše pod domovem důchodců v Mládežnické ulici. Příjezd pro automobily bude zatím jeden, a to z ulice Krušnohorská na sídlišti Vinařická II. Pro obyvatele sídliště Na Borku, jež budou mít centrální parkoviště také blízko, bude zatím dostupné jen po chodníku a po schodišti.

Druhý příjezd později

„I obyvatelé sídliště Na Borku se ale dočkají příjezdu na parkoviště ze své strany, jeho vybudování bude ale kvůli nutným přeložkám velmi náročné a prodraží se. Odhadované náklady dalšího zpřístupnění parkoviště pro automobily činí 4,5 milionu korun. Právě kvůli finanční náročnosti tohoto projektu k němu přistoupíme později," doplnila místostarostka.