Dlouholetý opoziční zastupitel v Chomutově Ladislav Drlý je od listopadu novým radním kraje. A dostal na starosti lukrativní i když náročné resorty investice, majetek, ekonomiku. Jak na tom kraj vlastně ekonomicky je a kam chce investovat? Dozvíte se v našem rozhovoru.

Začněme vývojem hned po volbách. Jak vlastně došlo k tomu, že jste radním?
My jsme na klubu probírali, kdo má jakou kvalifikaci na kterou funkci. Já jsem v minulosti pracoval na rozvoji chomutovských železáren, což je profese, kde člověk přijde do styku od stavařiny přes technologii, přípravu investic až po správu majetku a ekonomiku. Proto jsem byl navržen jako člen rady pro investice a majetek a později i pro ekonomiku.

Což jsou poměrně lukrativní obory. Investice a ekonomiku si každá strana hájí vždy pro sebe…
Já bych ani neřekl nejlukrativnější, spíš jsem dostal obory, kde je nejvíc práce a kde je člověk nejvíc na očích.

Už jste se určitě stačil seznámit s lidmi na odborech. Jak se tvářili na to, že teď nad nimi bude komunista?
V minulém volebním období jsem byl ve finančním výboru a investiční komisi, takže všechny tři vedoucí odborů už jsem znal a oni znali mě. Navíc jsme neměli čas na to, abych si projevovali vzájemné sympatie nebo antipatie, museli jsme během krátké doby připravit rozpočet kraje.

Pojďme k vaší práci. Nejprve investice. Máte už jasno v tom, do čeho by mělo kraj nejvíc investovat?
V této fázi to zatím není a dalších pár týdnů nebude. My musíme začít ekonomikou a vyřešit schopnost kraje financovat svoje investiční záměry. Regionální operační programy financování zastavily a kraj to na úrocích stojí měsíčně jeden milion korun. Takže v první řadě musíme vyřešit financování rozpracovaných projektů s dotacemi z EU a pak se teprve můžeme bavit o tom, co ještě v investicích uděláme.

A když se tyto problémy překonají, je nějaká oblast, kam chcete investice směřovat?
Já nejsem zastáncem toho, že by se mělo veškeré úsilí vrhnout jedním směrem. Podle mě by se měl kraj vyvíjet rovnoměrně ve všech oblastech.

Dobře, ale nezdá se vám některá oblast v kraji podhodnocená a proto je třeba tam teď investovat víc? Školství, zdravotnictví, doprava…?
Tyhle myšlenky nechávám na ostatních radních, kteří jsou zodpovědní za své resorty. Oni by měli především vědět, kde jim peníze chybí.

Jak je na tom vlastně kraj z ekonomického pohledu?
Byl schválen rozpočet, který má rezervu 250 milionů korun. Ale když jsme vyčíslili rizika, která letos hrozí kraji hlavně z pohledu nedořešení financování evropských dotací, tak ta dělají dohromady asi 800 milionů. Takže prvořadou snahou musí být zmenšit rozdíl mezi těmi riziky a rezervou. Pokud bychom se rizikům vyhnuli a v rezervě peníze zbyly, pak můžeme posilovat oblasti, kde se peněz nedostává.

Dá se tedy říci, že pokud ROP obnoví platby v původní výši, bude kraj ekonomicky v pohodě?
Ekonomicky v pohodě kraj pravděpodobně nebude nikdy, vždycky bude zvýšená poptávka po penězích než budou reálné možnosti. Ale kraj by v takovém případě neměl problémy s financováním svého chodu a rozvoje.

A jste připraveni i na druhou variantu, kdy na kraj opravdu dopadnou všechna rizika ve výši 800 milionů a kraji tak bude chybět přes půl miliardy?
My se snažíme hlavně jednat o tom, aby na nás ta rizika nedopadla v plné výši. Jednáme intenzivně s ROPem a jeho radou, ti zase s ministerstvy. Doufáme, že k naplnění té vyloženě krizové varianty nedojde.