„Firmy křičí po tom, že je tu málo kvalifikovaných řemeslníků. A chtěli, abychom jim pomohli." Tahle slova ředitelky Okresní hospodářské komory v Chomutově Ivany Košanové nejlépe vystihují základní myšlenku veletrhu, který od včerejška probíhá v městském divadle v Chomutově.

V hlavním sále i přilehlých prostorách se tu prezentují místní podniky, jejichž oborem je technika v různých podobách. Noel, Plus, Donaldson, Parker, Toyoda Gosei, Reis Robotics, SD 1. strojírenská… Významní zaměstnavatelé v regionu postiženém nezaměstnaností a přesto nemají dost lidí. „Stále nám chybějí obraběči, zámečníci nebo kvalifikovaní svářeči," potvrzuje Petr Růženec, technik dalšího z vystavovatelů, firmy Actherm strojírenství. „Nahrazujeme je nekvalifikovanými lidmi, což je někdy problém. Proto sháníme šikovné lidi a tohle je určitě dobrá příležitost pro nás i pro mladé, kteří získají přehled a můžou zjistit, že řemeslo má i dnes uplatnění."

Školáci u jednoho ze stánků na veletrhu Technodays.Na uspořádání veletrhu je vidět, že chce mladé do řemesel nalákat, ne o nich jen informovat. Plakáty ukazují, kolik si mohou vydělat na různých postech či o jaké profese je na trhu zájem a o jaké naopak firmy nestojí. Školáky dokonce po divadle provázeli herci převlečení za dělníky.

V brožuře, která je v divadle k dispozici, jsou pak přehledně vyjmenovány zajímavé technické obory včetně škol, kde se dají studovat a firem, kde pak mohou absolventi najít uplatnění.

Včera a dnes byl veletrh zaměřený hlavně na školy, zváni byli žáci šestých až devátých ročníků. V sobotu pak může přijít kdokoli. Otevřen je od 9.30 do 17 hodin, vstup je zdarma. Akci pořádá Okresní hospodářská komora v Chomutově.

Veletrh Technodays v Chomutově
Hlavním cílem akce je seznámit žáky 6. až 9. tříd základních škol, SŠ, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem a přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu práce. Záměrem této akce je také odbourat předsudky široké veřejnosti vůči technickým oborům a řemeslům a představit je jako moderní povolání s budoucností.
Prezentují se tu zaměstnavatelé, kteří nabízejí technické/řemeslné obory. Dále střední školy s nabídkou oborů korespondujících s nabídkou firem. Právě spojení teorie s praxí bude mít významný podíl na rozhodování žáků základních škol při výběru budoucího povolání a uplatnění absolventů středních škol na trhu práce.