Vodní tok Bílina a nádrž Újezd se setkávají s problémy, které negativně ovlivňují jejich kvalitu. Tato řeka i vodní dílo jsou znečištěné celou řadou látek, které lidi splachují do toalet. Jedná se o jednorázové hygienické potřeby, především o vlhčené ubrousky. „Vhazování hygienických potřeb do toalet je zcela nekontrolovatelná činnost. Odhadujeme, že vodní tok pod městem střední velikosti, například Jirkov, který má necelých 20 tisíc obyvatel, může být zatížen až 5 tunami vlhčených ubrousků za rok. S ohledem na nízkou hmotnost ubrousků to činí více jak 1 milion ubrousků ročně,“ vysvětlila tisková mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

close Vlhčené ubrousky v sedimentu. info Zdroj: Povodí Ohře zoom_in Vlhčené ubrousky v sedimentu.

V povodí řeky Ohře jsou nejvíce znečištěné řeka Bílina a vodní nádrž Újezd. „Je to dáno tím, že je to malá řeka, která protéká hustě osídlenou průmyslovou oblastí. Ačkoliv Bílina pramení v Krušných horách nedaleko Jirkova a je vodním zdrojem pro výrobu pitné vody, tak po pár kilometrech pod městem Jirkov je už zaznamenáno zvýšené znečištění, mimo jiné právě vlhčenými ubrousky. Ty se do Bíliny a následně do vodního díla Újezd dostávající kvůli odlehčení z jednotného kanalizačního systému města Jirkov,“ vysvětlila Zikešová.

V každodenním životě je třeba si uvědomit, že do kanalizace patří pouze splaškové vody z domácnosti. Aby kanalizace a čistírna odpadních vod fungovala co nejhospodárněji, je v zájmu každého z nás. „Největším problémem jsou dámské vložky a vlhčené ubrousky. Dámské vložky jsou částečně rozložitelné, avšak vlhčené ubrousky jsou v drtivé většině vyrobeny z nerozložitelných plastů,“ upřesnila Zikešová nejčastěji vhazovaný sortiment do toalet.

Kromě faktu, že se vlhčené ubrousky a další hygienické potřeby ukládají na dně vodních toků a znečišťují je chemikáliemi, jsou navíc hrozbou pro kanalizace a čistírny odpadních vod. Velké množství těchto potřeb může způsobit řadu havárií, například ucpání kanalizací nebo poruchy čerpadel. Následná oprava nebo vyčištění je složitá a nákladná. „Vlhčených ubrousků jsou ve vodních ekosystémech odhadem rozptýleny miliardy. Neexistuje technicky ani ekonomicky schůdné řešení pro jejich odstranění. Velkou roli hraje chování každého z nás. Důležité je, aby lidé odpad vhazovali tam, kam patří,“ uzavřela tisková mluvčí Povodí Ohře.

Mohlo by vás zajímat: Tady budou další obchody. Prodejny v S1 Center Chomutov otevřou na jaře

Nákupní zóna v Otvicích roste před očima. | Video: Deník/ Miroslava Šebestová